GureWiki: "Ezagutza partekatzen / Compartiendo conocimiento"
GureWiki > Ezagutza partekatzen / Compartiendo conocimiento > Xixare baratza taldea > Batzarretako aktak - Actas asambleas > 2013-12-15 Ekonomi Batzarra

2013-12-15 Ekonomi Batzarra

  Aurkibidea
  Goibururik ez

   

  Joan den 2013ko abenduan egindako ekonomiaren inguruko asanbladarz oroitzen dudana kontatzen dizuet, beti bezala zuzendu gaizki bada, edo ahaztutakoak: Os cuento de memoria lo que recuerdo de la asamblea sobre economía del pasado mes de diciembre del 2013; si teneis que corregir o añadir algo hacedlo.

   

  1. Erabaki da: Pole-emploiren diru-languntza eskubidea bukatutakoan (2014ko maiatzatik niretzat eta 2015eko martxotik Xexpirrentzat) langileak kontratoarekin astean 10 ordu lan egitea. Printzipioz Iparraldean, irtenbide merkeena ematen baitu. Se ha decidido contratar por 10 horas a la semana a los trabajadores cuando se acaben las subvenciones que ahora se reciben (mayo de 2014 Miguel, marzo de 2015 Xexpir). El contrato se haría en Iparralde pues parece la opción más barata.

   

  1. Erabaki da: 2014ko otsail-martxo tartean Xixareen urteko asanblada orokorra egingo da; geroztik Xixareek parte hartu behar dute 4 lan-ordu egiten 10 astean behin: bi txandakatze sistema aipatu ziren martxoko asanblada orokorrean tratatzeko: Se  ha decidido pasar del sistema actual de participación voluntaria de  las xixares a uno de participación por turnos: Cada Xixare deberá hacer un turno de 4 horas de trabajo en la huerta cada 10 semanas. Este sistema empezará a partir de la asamblea general de Xixare Baratza Taldea que tendrá lugar entre febrero y marzo del 2014. Se plantean dos alternativas para llevar a cabo este sistema que se debatirán en la asamblea general:

   1. Saski bakoitzak izatea egutegi bat non jarrita dagoen zein urteko asteetan dagokion 4 orduko txanda egitea; jakinda langileen ordutegiak, horietan etortzea da egokiena. Ezin bada, langilearekin kontaktatu etxeko lanak jartzeko. Que cada Xixare tenga un calendario en el  que ponga las semanas del año en las que puede hacer su turno; lo mejor sería hacer esos turnos durante los horarios de los trabajadores; si alguien no puede tendría que comunicarse con los trabajadores para que le dijeran que trabajo hacer.

   2. Taldeka etortzea lanera: 4-5 laguneko txandak, elkarrekin etortzeko, harremanak bultzatzeko… hacer los turnos por grupos de 4-5 personas para fomentar  las relaciones…

   

  Erabaki honenn inguruan beste hausnarketa batzuk egon dira: En torno a esta decisión se han comentado otros temas:

  -          Auzolanen maiztasuna, pasako da orduan hilabetean bitan izatetik, hilabeteann behin izatera. Se siguen haciendo Auzolanes con este sistema nuevo de turnos, pero la frecuencia bajaría de 2 al mes (como hacemos ahora ) a 1 al mes.

  -          10 astean/behin maiztasuna, kopuru orientatiboa da, gutxieneko bat bermatzeko parte hartzea, xixareen arteko berdintasuna eta produkzioa; Gehiago parte hartu nahi duena, ongietorria!!! eta gutxiago parte hartu behar duenarekin (edozein arrazoi dela eta) malgu jokatuko da. La frecuencia de los turnos (1 turno de 4 horas cada 10 semanas) es orientativa;  es  la frecuencia de participación que se calcula como mínima para garantizar la producción; por otro lado se establece esa frecuencia con el objetivo de fomentar la equidad en la participación; si se quiere  participar más, se puede, claro!, y si alguien no puede por cualquier motivo, se tratará con flexibilidad.

   

  1. Inkestetan gehien interesatzen den ordutegia parte hartzeko da asteburua. Beraz, langileen lan orduak inguru horretan metatu beharko litzateke. Según las encuestas el horario que más interesa para la participación es el de fines de semana; por lo tanto el horario de los trabajadores deberá concentrarse en ese momento.

   

  1. Inkesten arabera, erdia dago kuota igotzearen alde eta beste erdia kontra: Erabaki da horretaz eztabaidatzea berriz asanblada orokorrean. Según las encuestas la mitad de las xixares están a favor de subir la cuota y  la otra mitad no. Se decide retrasar la decisión al respecto a  la asamblea general de marzo de 2014.

   

  1. Erabaki da ez jaistea salarioak. Se decide no bajar los salarios.

   

  Beste kontu batzuk ziren baina ez ditut ondo gogoratzen: Habían otros temas pero no me acuerdo muy bien:

  -          dirulaguntzak (uste dut sean genuela batzordea beharko  zela osatu horretarako), En cuanto a subvenciones creo que dijimos que haría falta una comisión para trabajar este tema.

  -          Kuota malgua: uste dut geratzen zela proposamen konkreto baten zain. En cuanto a la cuota flexible nos quedamos a la espera de que alguien haga una propuesta concreta.

  -          Ekintza asoziatiboak: ‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’¿¿¿¿¿¿¿  En cuanto a acciones asociativas, no me acuerdo que comentamos.

  -          Kontuan hartuta bajak izango direla mugitu behar garela ja gure artean jendea animatzeko gurera, esaten genuen datorren hilabeteko asanblada (urtarrilaren 12an!!!!)))) komentatzeko. Teniendo en cuenta que vamos a tener algunas bajas habría que empezar a mirar en nuestro entorno si hay alguien con interés y comentarlo en la próxima asamblea mensual (12 de enero 2014).

   

  En fin, gai potolo bat kendu dugula gainetik asanblada baino lehen, AUPA EKIPO!!!!!, horrela denbora gehiago babarrunadaz gozatzeko, bai, asanbladara etortzen direnak GURE babarrun goxo-goxo batzuk probatzeko aukera izango du. Nos hemos quitado de encima un tema gordo; tendremos más tiempo para  la babarrunada el día de la asamblea general.

  Webgune hau MindTouch Core "DekiWiki" software askearekin dabil

  Hemengo edukiak Creative Commons BY-NC-SA baimen baten mende daude