GureWiki: "Ezagutza partekatzen / Compartiendo conocimiento"
GureWiki > Ezagutza partekatzen / Compartiendo conocimiento > Xixare baratza taldea > Batzarretako aktak - Actas asambleas > 2014-10-26 Urriko akta Octubre

2014-10-26 Urriko akta Octubre

  Aurkibidea
  Goibururik ez

  Hendaiak akta hartzen du

   

  PLANIFIKAZIOA:

     Langileen ustez, landareen hornitzailez aldatzea komenigarria da. Gaur egungo hornitzaileak, dena batera ekartzen du, beraz, lehen bailehen landatu eta dena batera ateratzen da: gaur egun letxuga gertatzen zaigun bezala. Horren ondorio bat: landareak galtzen dira.
     Beste aukera bat: Zarauzko “ Blas enea” hornitzaileak.
  Nahi duzuna, nahi duzunean eskatzea posible denez, tarteka landatzea aukera dago. Landareak baratzera ekartzen dituzte eta merkeago ateratzen da.
  Hurrengo erosketa beraiekin egitea bai ala ez egitea bozkatzen da, eta BAI ateratzen da.

    En opinión de los trabajadores, es conveniente cambiar de proveedor, ya que el que tenemos ahora, no trae el pedido escalonadamente, por lo que hay que plantarlo deprisa  y corriendo y sale toda la cosecha a la vez, ( es lo que está pasando ahora con las lechugas).
    Se ha buscado otro proveedor, “ Blas enea” de Zarautz; con el cual es posible hacer un pedido escalonado, te lo traen a la huerta y sale más barato. Proponen hacerle los pedidos a partir de ahora, y se vota que sí.
   

  EGINDAKO LANAK/ TRABAJOS REALIZADOS:

     Azalore guztiak galdu dira, lurran dagoen txanpinoi batengatik.
     Negu honetan: Porruak, erremolatxa, eskarola eta azenariorekin konformatu beharko dugu.

     Se ha perdido toda la cosecha de coles a causa de un hongo en la tierra. Este invierno nos tenemos que conformar con puerro, remolacha, escarola y zanahoria.
    
   KONTUAK/ CUENTAS

     Gure egoera ez da batere erosoa. Gure diru “ Koltxoia” desagertu da, pasa diren bi hilabetean egin ditugun inbertsioak eta espero ez genitun gastuengatik.
  Momentu honetako saldoa 1.597,38 eurokoa da, ( hilabete honetako kuoten diru kopurua bankuan sartzeko faltatzen da).
  Cristinak, hilabeteko gastuen batezbesteko kalkulu bat egin du, eta 2000 euro inguru kontuan izan beharko  genuke lasai egoteko.
  Kuotekin ( 30x40= 1.200) + jasotzen dugun dirulaguntzarekin (495,56 euro), 1.695, 56 euro jasotzen dugu eta diru horrekin ez ditugu betetzen gure hilabeteko gastuak.

     Nuestra situación financiera no es la que desaríamos. Nuestro “ colchón” a desaparecido a causa de las inversiones y de gastos que no esperábamos.
    En este momento nuestro saldo es de 1.597,38 euros, faltando ingresar las cuotas de este mes.
    Cristina ha hecho un cálculo de la media de gastos del mes, y necesitaríamos un saldo en cuenta de 2000 euros mínimos para estar tranquilos.
    Con las cuotas (30x40=1200) + la subvención que recibimos ( 495,56),tenemos unos ingresos al mes de 1695,56 euros, por lo que no cubrimos los gastos.


     -Batek dio, beste dirulaguntza batzuk bilatzea komenigarria izango litzateke. Berak ezin du baina laguntzeko prest egongo litzateke.
  {Ion Elorzak ( Hendaia) Hendaiako udaletzean dirulaguntza informazioa bilatzeko konprometitu da.}
     -Alguien dice de buscar otras subvenciones, que aunque ella no pueda hacerlo, estaría dispuesta a ayudar. Ion Elorza de Hendaia se compromete a informarse sobre las ayudas en el ayuntamiento de Hendaia.

  Taldeetan hitz egiteko eta Azaroaren 30rreko Batzarran bozkatzeko
  Kuota 5 euro hilean igotzen badugu, 1.895,56 euro jasoko genituen.
  Bozkatzeko Galdera: HILABETEKO KUOTA 5 EURO IGO, BAI ala EZ?
  Para hablar en los grupos y votar en la reunión del 30 de Noviembre.
       - Si subimos 5 euros la cuota, tendríamos unos ingresos de 1895,56 euros.
  Pregunta para votar: SE SUBE 5 EUROS LA CUOTA, SI o NO?


  NEGUTEGIA/ INVERNADERO

     Beharrezkoa da. Gure egoera ekonomikoa ikusita, lehenengo estruktura erostea (100euro) erabakitzen da eta plastikoa beranduago. Lekua? Piperren tokian, bukatzen direnan ( loreak botatzen ari dira oraindik).
     Es necesario. Viendo nuestra situación económica, se ha pensado en comprar primero la estructura ( 100euro) y el plástico más tarde. Sitio? Donde están los pimientos cuando se acabe la temporada ( todavía están floreciendo)


  AMUTEKO FESTAK

     Oso positiboak izan dira. Ongi pasa gara eta gure presentzia jai hauetan inportantea dela iruditzen zaigu. Irabaziak: 105 euro.
     Han sido muy positivas. Nos lo hemos pasado muy bién y nos parece que nuestra presencia en ellas es muy importante. Ganancias 105 euros.


  BAJAK/ALTAK

     Bajak: Irati/ Jone. Guiomar    Itxoin zerrenda?
     Alta: Oihana ( Hendaia)

  HENDAIAKO AURKEZPENA / PRESENTACIÓN EN HENDAIA:

     Hendaiako Taldeak ez du beharrezkoa ikusten. Irailean antolatzen den Forumean parte hartzea, agian bai.
     El grupo de Hendaia  en este momento, nolo ve  necesario. Igual participar en el forum de asociaciones de Hendaia, si.


  BALORAZIO INKESTA / ENCUESTA DE VALORACIÓN:

     Hurrengo astean (urriaren 31ean), saskietan paperez banatuko dira.
     Azaroaren 14rako denak jasotak egon behar dira.
     Azaroaren 30ean, bilera ( goizeko 10retatik- 12ra) + bazkaria, Irungo Kabigorri elkartean.

     Las encuestas se van a repartir con la cesta del 31 de Octubre. Para el 14 de noviembre tienen que estar todas de vuelta.
     El día 30 de noviembre ,en la sociedad Kabigorri de Irún, reunión ( de 10 a 12)+ comida
    

  BESTEAK / OTROS:

     Baratzeko bi langileei gehiago ordaintzeko proposamena dago. Hori aurrera ateratzeko, hilabeteko kuota 5 euro igo beharko litzateke.Dagozkienak baino ordu gehiago baratzean sartzen dituzte eta hasieratik ez diegu salariorik igo. Pentzatzen joan eta azpitaldeetan tratatu.
     Hay una proposición de subir el sueldo a los trabajadores. Meten más horas de las que les corresponden, y desde el principio no les hemos subido el salario. Para ello,sería subir 5 euros la cuota. Ir pensándolo y tratarlo en los grupos.

   

  HURRENGO / PRÓXIMO  AUZOLANA:   Azaroaren 23an / 23 de Noviembre


  MARTXOKO BATZARRARAKO KONTUAN HARTZEKO
  TENED EN CUENTA PARA LA ASAMBLEA DE MARZO

  Azpitaldeko erabakiak nola eraman aurrera?
  Las decisiones de los grupos cómo llevarla adelante?
  Talde guztiak ados ez badaude?
  Si todos los grupos no están de acuerdo?
  Gehiengoarekin nahikoa? Zenbatekoa?
  Con cuanta mayoría se toman las decisiones?

  Webgune hau MindTouch Core "DekiWiki" software askearekin dabil

  Hemengo edukiak Creative Commons BY-NC-SA baimen baten mende daude