GureWiki: "Ezagutza partekatzen / Compartiendo conocimiento"
GureWiki > Ezagutza partekatzen / Compartiendo conocimiento > Xixare baratza taldea > Batzarretako aktak - Actas asambleas > 2013-03-02 Balorazio batzarra - Asamblea valoración

2013-03-02 Balorazio batzarra - Asamblea valoración

   Xixareen urteko balorazio batzarra    Asamblea anual de valoración de Xixares 

   v   < 
   > 
  reference to undefined name 'dekiapi' Exception of type 'MindTouch.Deki.Script.Runtime.DekiScriptUndefinedNameException' was thrown. (click for details)

   

  Kaixo Xixareak! Hemen duzue balorazio asanbladaren akta. Asanblada inkestan oinarritua dago. Hemen ez da inkesta osoa azaltzen, bileran azaldu zena bakarrik. Inkesta zehatzago ikusten ahal duzue joan den asteko mezuetan eta txabolan utzitako paperezko kopietan.

  Aquí teneis el akta de la asamblea de valoración que está basada en la encuesta que os pasamos  la semana pasada. Si alguien quiere ver datos concretos de esa encuesta solo tiene que mirar los mensajes o ver las copias en papel que se han dejado en la txabola.

   

  2013-03-02ko Balorazio asanbladaren akta.

  25 lagun egon gara/han asistido 25 personas

   

  1. KUDEAKETA BATZORDEA

  Amaia, Leire, Mikel eta Xabi animatuak daude datorren urtean kudeaketa batzordea osatzeko. Ikusteko datorren urtean nola funtzionatu behar duen batzorde honek datorren asteazkenena, hilak 6, arratsaldeko 16.00etan bilera bat egingo da Amuteko okindegia./ Amaia, Leire, Mikel, y Xabi se animan a formar comisión el año que viene. Primera reunión el miércoles 6 a las 16h en la panadería de Amute

  ______________________

   

  2. EKONOMIA

  Aurkezten da sistema berria ekonomia kudeatzeko. Aurreratzen da etorkizun ekonomikoari buruzko hausnarketa. Aurreratzen da dirua ateratzeko ekintzak egin beharko direla eta Zerga eragozpena aipatzen da.Se presenta el nuevo sistema. Se anticipa la reflexión en torno a nuestro futuro económico y se adelanta el tema de la Objeción fiscal.

   ___________________
   

  3. BANAKETAK

  Ez dago ezer aldatzerik, gogorarazi hori bai, txabolaren ordena eta txukunketa denon ardura dela. Baita gogoratu saskia ezin denean jaso ohartu behar dela denborarekin edo norbaiti esan jasotzeko barazkiak ez galtzeko/No hay nada que cambiar salvo recordar que el orden y la limpieza de la txabola y alrededores depende  de todas las Xixares. También que cuando no se puede recoger la cesta se debe avisar con tiempo o enviar a alguien para que no se pierda  la verdura.

  ____________________

  4. AUZOLANAK

  Balorazio baikorra eginda, ondoko ekarpenak egin dira/tras la valoración positiva se hacen las siguientes aportaciones:

  -      Txabolan egin beharreko lanak azaltzea/Apuntar en la txabola los trabajo a hacer

  -      Auzolanetara etorri behar dena konfirmatu/confirmar asistencia a los auzolanes.

  -      Zalantzak galdetu/preguntar las dudas

  -       Auzolan ordutegiak 2 astetarako/horarios para dos semanas:

   

  A.lehe

  A.arte

  A.azk

  Ostegun

  Ostiral

  Larunbat

  Igand

  Goiz

  Goiz

  Goiz

  Arrats

  Goiz

  Arrats

  Goiz

   

  Arrats

   

  Goiz

  Goiz

  Goiz

  Arrats

  Goiz

  Arrats

  Goiz

   

  Goiz

   

  Goizean/mañanas: 9-13 (udan/verano 8-12)

  Arratsaldean/tardes: 15-19 (udan/verano, 17-21)

  _______________


  5. ANTOLAKUNTZA OROKORRA / Organizazion general

   

  - Planifikazio orokor bat pasatzen ahal dizuegu landaketa eta ereiketen ingurukoa/Se puede pasar una planificación general de plantaciones y siembras.

  Tresna telematikoen inguruko ikastaro bat aipatzen da konkretatu gabe. Se nombra sin concretar un cursillo de herramientas telemáticas.

  - Posta elektronikoak gutxitzea mezu pertsonalak bidaltzen ondo iruditzen zaigu/nos parece bien reducir el numero de mensajes enviando mensajes personales.

  - Datorren urtean asanblada orokorraren prestaketa arinagoa izateko proposatzen da taldeka biltzea asanbladaren aurretik, bilera horietan inkesta lantzea eta asanblada egunean taldetan esandakoa trukatzea./ para aligerar la carga de la preparación de la asamblea anual se porpone reunirse por grupos para tratar la encuesta antes de la  asamblea de valoración donde se intercambiaría lo comentado en los grupos

  - Tomate Batordea osatzea erabakitzen da: datorren ostegunean hilak 7, bilera bat egingo da arratsaldeko 19.00etan Amuteko okindegian: animatuak azaldu dira Mikel, Mariabi, David, Blanca, Leire eta usoa. Se decide crear la comision de Tomate: 1 reunion el jueves a lasl 19h. en la panaderia de Amute. Interesadxs, Mikel, Mariabi, David, Blanca.

  - Erabakitzen da hemendik aurrera asanbladetako aktak, jendeak txandaka hartuko eta bidaliko ditu. / a partir de ahora las actas las recogerá y las enviará la  gente por turnos.

  6. BASHERRIAK

  Ulertu nuenaren arabera: erabaki dugu parte hartzea, baina orain arte joan direnak baino jende gehiago ez da animatu…proposamen  bat zegoen KBak hartzeko bere gain. / Si he comprendido bien, tomamos parte pero no hay más personas libres para turnarse para ir a las reuniones… una propuesta de que lo asuma la comisión de gestión.

   

  7. BARAZKIEN BALORAZIOA ETA PROGRAMAZIOA / Valoración y programación de verduras

  Aurreko urteko barazkien balorazioa eta datorrenerako programazioa

  Valoración de las verduras del año pasado y programación para el año que viene

   

  BARAZKIA

   

  Verdura

  KANTITATEA

  Gutxieg/ask/gehieg

  Poco/sufic./mucho

  KALITATEA

  ona/txarra

  buen/mala

  OHARRAK

   

  Obsevaciones

  Letxuga berdea

  7/10/0

  11/5

  Zakarra/dura(1),

  Zikina/sucia (2)

  Txiki/pequeña (1)

  Erabakiak/

  Decisiones

  Plantar%10 + jarri

  Plantar%50a BIO landatu

           

   

  BARAZKIA

   

  Verdura

  KANTITATEA

  Gutxieg/ask/gehieg

  Poco/sufic./mucho

  KALITATEA

  ona/txarra

  buen/mala

  OHARRAK

   

  Obsevaciones

  Kogoilo

  7/5/0

  12/0

  ¿¿¿?(2)

   

  Erabakiak/

  Decisiones

  Plantar%20 + Landatu

   

           

   

  BARAZKIA

   

  Verdura

  KANTITATEA

  Gutxieg/ask/gehieg

  Poco/sufic./mucho

  KALITATEA

  ona/txarra

  buena/mala

  OHARRAK

   

  Obsevaciones

  Letxuga gorria

  8/7/0

  12/3

  Beratza/blanda (1)

  Txikia (1)

  Erabakiak

  Plantar %20 + jarri

  Plantar%50a BIO erosi

   

             

   

  BARAZKIA

   

  Verdura

  KANTITATEA

  Gutxieg/ask/geh

  Poco/sufic./muc

  KALITATEA

  ona/txarra

  buena/mala

  OHARRAK

   

  Obsevaciones

  Tomatea

  0/16/0

  16/0

  Laudori/piropo(11)

  TomateBatzordea

  /comisión ¡¡? (1)

  Lan handia/mucho trabajo (1)

  Uzta luzatu/ alargar cosecha 1)

  Erabakiak

   

   ComisiónTomate batzordea!!

   

             

   

  BARAZKIA

   

  Verdura

  KANTITATEA

  Gutxieg/ask/gehieg

  Poco/sufic./mucho

  KALITATEA

  ona/txarra

  buen/mala

  OHARRAK

   

  Obsevaciones

  Zerba/azelga

  1/14/1

  13/2

  Ez maite/no gustan(1)

  Beregaraian jasoak?

  /se recogieron a tiempo?(1)

  Erabakiak

   

   

           

   

  BARAZKIA

   

  Verdura

  KANTITATEA

  Gutxieg/ask/gehieg

  Poco/sufic./mucho

  KALITATEA

  ona/txarra

  buen/mala

  OHARRAK

   

  Obsevaciones

  Azenario/zanah

  6/11/1

  11/7

  Zomorroak/bichos (2)

  Denak batera/todas a la vez (3)

  Txikiak /pequeñas(1)

  Pena gertatutakoa/ pena lo pasado (1)

  Erabakiak

   

  Hazi bio eta Arrokako lurra/ semilla BIO en Arroka.

           

   

  BARAZKIA

   

  Verdura

  KANTITATEA

  Gutxieg/ask/gehieg

  Poco/sufic./mucho

  KALITATEA

  ona/txarra

  buen/mala

  OHARRAK

   

  Obsevaciones

  Pepinoa

  1/9/6

  10/0

  Ez ditu maite/

  no le gustan(3)

  Irizpiderik ez/

  no tiene criterio(1)

  Erabakiak

  Plantar%10 – landatu

   

           

   

  BARAZKIA

   

  Verdura

  KANTITATEA

  Gutxieg/ask/gehieg

  Poco/sufic./mucho

  KALITATEA

  ona/txarra

  buen/mala

  OHARRAK

   

  Obsevaciones

  Leka b/baina b

  3/11/1

  15/1

  Laudorio/Piropos (4)

  Erabakiak

   

   

           

   

  BARAZKIA

   

  Verdura

  KANTITATEA

  Gutxieg/ask/gehieg

  Poco/sufic./mucho

  KALITATEA

  ona/txarra

  buen/mala

  OHARRAK

   

  Obsevaciones

  Leka a/ Vaina a

  5/9/1

  11/4

  Zakarra/dura(2)

  Laudorio/piropos (1)

  Erabakiak/

  Decisiones

  Plantar%10 + landatu

  Hazi bio bilatu/ buscar semilla BIO.

           

   

  BARAZKIA

   

  Verdura

  KANTITATEA

  Gutxieg/ask/gehieg

  Poco/sufic./mucho

  KALITATEA

  ona/txarra

  buen/mala

  OHARRAK

   

  Obsevaciones

  Kalabazina

  5/10/1

  16/0

  Laudorio/piropos (1)

  Handiegiak/ grandes 1

  Erabakiak/

  Decisiones

  Plantar%10 + landatu

   

           

   

  BARAZKIA

   

  Verdura

  KANTITATEA

  Gutxieg/ask/gehieg

  Poco/sufic./mucho

  KALITATEA

  ona/txarra

  buen/mala

  OHARRAK

   

  Obsevaciones

  Gindilla

  0/9/5

  12/2

  Mina(2)

  Laudorio/piropo (1)

  Erabakiak/

  Decisiones

   Plantar %10 - landatu

   

           

   

  BARAZKIA

   

  Verdura

  KANTITATEA

  Gutxieg/ask/gehieg

  Poco/sufic./mucho

  KALITATEA

  ona/txarra

  buen/mala

  OHARRAK

   

  Obsevaciones

  Gernika piper.

  4/7/4

  13/2

   

  Erabakiak

   

  Planta Bio%50 landare Bio

           

   

  BARAZKIA

   

  Verdura

  KANTITATEA

  Gutxieg/ask/gehieg

  Poco/sufic./mucho

  KALITATEA

  ona/txarra

  buen/mala

  OHARRAK

   

  Obsevaciones

  Piper italiarra

  0/13/1

  9/5

  Txikia eta mamirik gabekoa (1)

  Zakarra/dura(1)

  Erabakiak

   

  Planta Bio%50 landare Bio

           

   

  BARAZKIA

   

  Verdura

  KANTITATEA

  Gutxieg/ask/gehieg

  Poco/sufic./mucho

  KALITATEA

  ona/txarra

  buen/mala

  OHARRAK

   

  Obsevaciones

  Tipula/cebolla

  8/7/0

  13/1

  Txikia/peque (7)

  Goizegi uzta/se cosecho muy pronto ¿ (1)

  Erabakiak/

  Decisiones

  Plantar %20 + Landatu

  Arrokan

           

   

  BARAZKIA

   

  Verdura

  KANTITATEA

  Gutxieg/ask/gehieg

  Poco/sufic./mucho

  KALITATEA

  ona/txarra

  buen/mala

  OHARRAK

   

  Obsevaciones

  Kalabaza

  1/13/2

  16/0

  Mota ezberdina/

  variedad diferentes (4),Handiegiak/muy grandes (1)

  Txuria txarra/blanca mala (1),Uzta eskalonatua/

  cosecha escalonad (1)

  Erabakiak/

  Decisiones

   

  Variedad tradicional%50 mota tradizionala

           

   

  BARAZKIA

   

  Verdura

  KANTITATEA

  Gutxieg/ask/gehieg

  Poco/sufic./mucho

  KALITATEA

  ona/txarra

  buen/mala

  OHARRAK

   

  Obsevaciones

  Porrua/puerro

  4/13/1

  17/0

  Txikia/pequeña (2)

  Beratza/blanda (1)

  Erabakiak/

  Decisiones

  Plantar%10 + landatu

   

           

   

  BARAZKIA

   

  Verdura

  KANTITATEA

  Gutxieg/ask/gehieg

  Poco/sufic./mucho

  KALITATEA

  ona/txarra

  buen/mala

  OHARRAK

   

  Obsevaciones

  Eskarola

  7/8/1

  13/3

  Zakarra/dura(1)

  Txikia/pequeña (1)

  Erabakiak/

  Decisiones

  Plantar%20 + landatu

  Planta Bio%50 landare Bio

           

   

  BARAZKIA

   

  Verdura

  KANTITATEA

  Gutxieg/ask/gehieg

  Poco/sufic./mucho

  KALITATEA

  ona/txarra

  buen/mala

  OHARRAK

   

  Obsevaciones

  Eskarola lisoa

  1/13/1

  13/1

  Ez daki/no sabe (2)

  Erabakiak

   

   

           

   

  BARAZKIA

   

  Verdura

  KANTITATEA

  Gutxieg/ask/gehieg

  Poco/sufic./mucho

  KALITATEA

  ona/txarra

  buen/mala

  OHARRAK

   

  Obsevaciones

  Atxikoria

  1/8/6

  12/0

  Ez daki/no sabe(2)

  Errezetak? (2)

  Zakarra/dura (1)

  Erabakiak/

  Decisiones

  Plantar%10 – landatu

   

           

   

  BARAZKIA

   

  Verdura

  KANTITATEA

  Gutxieg/ask/gehieg

  Poco/sufic./mucho

  KALITATEA

  ona/txarra

  buen/mala

  OHARRAK

   

  Obsevaciones

  Babarru/alubia

  13/5/0

  16/0

  Sapore falta/sin sabor (1),Laudorioak/piropos(6), Hobetu behar/ mejorables (1),

  Con maiz/artoarekin saiatu (1)

  Erabakiak/

  Decisiones

  Plantar%50 + landatu

  Artoarekin parte bat/con maiz una parte

           

   

  BARAZKIA

   

  Verdura

  KANTITATEA

  Gutxieg/ask/gehieg

  Poco/sufic./mucho

  KALITATEA

  ona/txarra

  buen/mala

  OHARRAK

   

  Obsevaciones

  Remolatxa

  0/9/8

  17/0

  Laudorio/piropo (1)

  Erabakiak

  Plantar%10 + landatu

   

           

   

  BARAZKIA

   

  Verdura

  KANTITATEA

  Gutxieg/ask/gehieg

  Poco/sufic./mucho

  KALITATEA

  ona/txarra

  buen/mala

  OHARRAK

   

  Obsevaciones

  Berenjena

  7/5/2

  13/1

  Mami gutxi/poca chicha(1)

  Zakarrak hasieran/las primeras duras (1)

  Txikiak/pequeñas (1)

  Erabakiak/

  Decisiones

  Plantar%20 + landatu

  Planta Bio%50 landare Bio

           

   

  BARAZKIA

   

  Verdura

  KANTITATEA

  Gutxieg/ask/gehieg

  Poco/sufic./mucho

  KALITATEA

  ona/txarra

  buen/mala

  OHARRAK

   

  Obsevaciones

  Aza/ col

  0/16/0

  16/0

   

  Erabakiak

   

   

           

   

  BARAZKIA

   

  Verdura

  KANTITATEA

  Gutxieg/ask/gehieg

  Poco/sufic./mucho

  KALITATEA

  ona/txarra

  buen/mala

  OHARRAK

   

  Obsevaciones

  Lombarda

  4/9/1

  13/0

   

  Erabakiak/

  Decisiones

   

   

  BARAZKIA

   

  Verdura

  KANTITATEA

  Gutxieg/ask/gehieg

  Poco/sufic./mucho

  KALITATEA

  ona/txarra

  buen/mala

  OHARRAK

   

  Obsevaciones

  Brokolia

  10/6/0

  14/2

  Txiki/pekes (4)

  Erabakiak/

  Decisiones

  Plantar%20 + landatu

   

           

   

  BARAZKIA

   

  Verdura

  KANTITATEA

  Gutxieg/ask/gehieg

  Poco/sufic./mucho

  KALITATEA

  ona/txarra

  buen/mala

  OHARRAK

   

  Obsevaciones

  Bruxela

  4/13/0

  17/0

   

  Erabakiak/

  Decisiones

  Plantar%10+ landatu

   

           

   

  BARAZKIA

   

  Verdura

  KANTITATEA

  Gutxieg/ask/gehieg

  Poco/sufic./mucho

  KALITATEA

  ona/txarra

  buen/mala

  OHARRAK

   

  Obsevaciones

  Azalore/coliflor

  1/15/1

  15/2

  Zikina/sucias (3)

  Ustela/podridas (3)

  Erabakiak/

  Decisiones

   

  Tentu handiagoa jarri uztan ustelak eta zikinak ez jartzeko/poner mas cuidado en la  cosecha para evitar la suciedad y las podridas.

           

   

  BARAZKIA

   

  Verdura

  KANTITATEA

  Gutxieg/ask/gehieg

  Poco/sufic./mucho

  KALITATEA

  ona/txarra

  buen/mala

  OHARRAK

   

  Obsevaciones

  Romaneskua

  7/8/0

  12/2

  Ez maite/no gusta (2)

  Laudorio/piropo (2)

  Erabakiak/

  Decisiones

  Plantar%10 + landatu

   

           

   

  BARAZKIA

   

  Verdura

  KANTITATEA

  Gutxieg/ask/gehieg

  Poco/sufic./mucho

  KALITATEA

  ona/txarra

  buen/mala

  OHARRAK

   

  Obsevaciones

  Espinaka

  15/0/0

  15/0

  Teknika berria/otra tecnika (1)

  Erabakiak

   

   

           

   

  BARAZKIA

   

  Verdura

  KANTITATEA

  Gutxieg/ask/gehieg

  Poco/sufic./mucho

  KALITATEA

  ona/txarra

  buen/mala

  OHARRAK

   

  Obsevaciones

  Patata

  17/0/0

  12/5

  Txikiak/peques (4)

  Zuloz josiak/abujereadas (1)

  Erabakiak/

  Decisiones

  Plantar%50 + landatu

  Arrokan

           

   

  BARAZKIA

   

  Verdura

  KANTITATEA

  Gutxieg/ask/gehieg

  Poco/sufic./mucho

  KALITATEA

  ona/txarra

  buen/mala

  OHARRAK

   

  Obsevaciones

  Perrexila

  3/11/2

  15/0

  Urte guztian/todo el año(1)

  Erabakiak

   

   

           

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  BESTE  OHARRIK / otras observaciones

  Barazki ezberdinen proposamenak / propuestas de nuevas verduras
  • Tomate “cerises” (1)
  • Arbiak/nabos(1)
  • Arbitxoak/rabanitos(1)
  • Marrubiak/fresas(1)
  • Txaiote (1)
  • Endibiak (1)
  Proiekto ezberdinen proposamenak / propuestas de nuevos proyectos
  • Frutalak/frutales(2)
  • Mugurdiak/frambueseros. (1)
  • Erlauntzak/colmenas. (1)
  • Loreak/flores(1)
  • Ongarri berdeak/abonos verdes(1)
  • Negutegia/ Hinvernaderos(2)
  • Oiloak/pollos(1)
  Hobetzekoak / a mejorar
  • Ereiteko momentuak hobeto erregulatu dena batera ez etortzeko/ regular mejor el momento de siembra para que no venga todo a  la vez.(2)
  • Uzta garaiz egitea kalitatea mantentzeko eta ez hondatzeko./cosechar a tiemppo para no perder calidad. (1)
  Beste oharrik / otras aportaciones
  • Kontuan hartu lehen urtea dela, udan izandako lehortea eta ikasten ari garela / tener en cuenta  que es nuestro primer año, la sequia del verano y que estamos aprendiendo(1)
  • Batzordeak hobetu behar direla / hay que mejorar las comisiones(1)
  • Laudorioak/piropoak (4)
  Kudeaketa batzordearen oharra / aportación de la comisión de gestión

  Proposamen guztiak interesgarriak dira, baina kontuan hartu langileen lan-karga kontratoen gainetik dagoela (gaur egun 60 ordu inguru). Proiekto berriak nahi izanez gero, kolektiboak hartu beharko lituzke bere gain batzordeak ostatuz./Todas las propuestas son interesantes pero teniendo en cuenta que la carga de trabajo de los currelas ya esta sobrepasada, habría que asumir esas propuestas colectivamente por medio de comisiones de trabajo.

   

  Webgune hau MindTouch Core "DekiWiki" software askearekin dabil

  Hemengo edukiak Creative Commons BY-NC-SA baimen baten mende daude