GureWiki: "Ezagutza partekatzen / Compartiendo conocimiento"
GureWiki > Ezagutza partekatzen / Compartiendo conocimiento > Xixare baratza taldea > Batzarretako aktak - Actas asambleas > 2013-11-17 Azaroko batzarra

2013-11-17 Azaroko batzarra

  EKONOMI BATZARRA - ASAMBLEA ECONOMÍA

  Datorren urteko apirilean Migelen kontrazioagatik jasotzen ari garen dirulaguntza bukatzen da eta 2015. urtean Xexpirrena ere, hortaz, kooperatibaren sostengurako zein izan zitezkeen formulak eta barianteak aztertzeko ez-ohiko bilera hau antolatu dugu.

  En Abril del próximo año se acaba la ayuda económica que recibimos por la contratación de Migel y en el 2015 la de Xespir. Por eso hemos organizado esta asamblea extraordinaria para valorar las formulas y variantes posibles.

  Eztabaida oso aberatsa izan da eta zenbait proposamen azaldu dira, hemendik aurrera, Xixare kooperatiba oraingo martxan jarraitu ahal izateko.

  El debate ha sido muy enriquecedor y se han expuesto algunas propuestas para que la kooperatiba Xixare pueda seguir como hasta ahora.

  Behin dirulaguntzak bukatuak, saskien kuoten diru kopurua besterik ez genuke izango eta horrekin gure langileei  astean 10 orduko lana pagatzeko besterik ez genuke izango.

  Una vez que se terminen las subvenciones económicas solo tendríamos el dinero obtenido de las cuotas de las cestas de las personas socias. Con esa cantidad solo tendríamos para pagar una jornada de 10 horas semanales a Xespir y Migel.

  Saskien kuota: 1300 (borobiltzeko) = 500 Migel sodata + 500 Xexpir soldata + 300 gastuak eta zerora geldituk ginateke. (10 ordu astean + 10 €/ordua)

  Cuota de las cestas: 1300 (redondeando) = 500 sueldo de Migel + 500 sueldo de Xespir  + 300 gastos. Nos quedaríamos a 0. (10 horas semanales + 10 €/hora)

  Egoera hau oso larria izango litzateke kideon partehartze haunditu ezean, orain arte, baratzan sartzen diren orduak betetzeko guk geuk.

  Esta situación sería preocupante si las personas que conformamos Xixare no aumentan la participación para poder cumplir las horas que se han metido en la huerta hasta ahora nosotras mismas.


  Ondoren, batzarran azaldu diren ideia batzuk zerrendatuko ditugu:

  A continuación se listan algunas ideas mencionadas en la asamblea:

  • Soldatak murriztea (Langileek ez lukete hau inolaz ere onartuko) // Reducción de sueldos (Los trabajadores no aceptarían esto)
  • KONTRATAZIOA LEGALA GURE ESKU (Autonomoak eginez?) /Contratación legal (haciendo autónomos?)
  • KONTRATAZIORIK GABE (beltzean) - Xexpirrek eta Migelek langabezi kuota gehi gure aportazioa jasoko lukete // Sin contrato -  Xexpir y Migel recibirían el paro que les corresponde+ nuestra aportación.
  • Erresistentzia kaxa sortzea (bajak betetzeko edo) //  Crear una caja de resistencia (para cubrir bajas)
  • Kide bakoitzak zenbait orduz lan egin baratzan (saskiaren prezioaren truke edo ez) // Que cada persona de Xixare trabaje algunas horas en la huerta (a cambio de la cesta o no)
  • Kuota igotzea // Subir la cuota
  • Kanpoko diru-sarrerak lortu // Conseguir ingresos externos
  • ..

   

  Kide guztion iritsia jakiteko inkesta bat prestatuko dugu eta bai epostaz bai saskiaren bitartez iritsi araziko dizuegu. ERANTZUTEA DERRIGORREZKOA IZANGO DA !! Behin inkestak jasota eta aztertuak izanik, datorren hilabetean ospatuko dugun bilera berrian jorratu eta bozkatuko ditugu. Bilera hau, Abenduaren 15ean izango da.

  Se va a preparar una encuesta para saber la opinión de todas las personas, se hará llegar mediante correo electrónico asi como mediante las cestas. ES OBLIGATORIO CONTESTAR LA ENCUENSTA!! Una vez recibidas y analizadas las encuestas trataremos y las votaremos en la asamblea del mes que viene. La reunión será el 15 de Diciembre.

  Webgune hau MindTouch Core "DekiWiki" software askearekin dabil

  Hemengo edukiak Creative Commons BY-NC-SA baimen baten mende daude