GureWiki: "Ezagutza partekatzen / Compartiendo conocimiento"
GureWiki > Ezagutza partekatzen / Compartiendo conocimiento > Xixare baratza taldea > Batzarretako aktak - Actas asambleas > 2013-07-07 Uztaileko batzarra - Asamblea julio

2013-07-07 Uztaileko batzarra - Asamblea julio

  Aurkibidea
  Goibururik ez

  Orri honek ez du edukirik. Aberastu GureWiki > Ezagutza partekatzen / Compartiendo conocimiento ekarpenak eginez.

  Nos basamos en la última acta de la Comisión de Gestión / Kudeaketa Batzordeko azken aktan oinarritzen gara (AKTA)

   

  1. TXANDAK AKTAK JASOTZEKO / TXANDAS PARA RECOGER LAS ACTAS

  AlfaAlfabetikoki/ por orden alfabético:  Irun 2 (Irun 1 taldea ez zegoen)

  1. KONTUAK ETA BUROKRAZIA / CUENTAS Y BUROCRACIA

  • KONTUAK: Orain arte gastuak ordaintzeko dirua dago baina zerbait berezia egonez gero diru gehiago jarri beharko zen. Langileei asteartetan ordaintzen zaie normalean, ados daude beraz sistema berdinarekin jarraituko da.
  • CUENTAS: Hasta ahora se cubren bien los gastos pero en el caso de que hubiese algún imprevisto o gasto extra habría que aportar o conseguir más dinero. A los trabajadores se les suele pagar los martes normalmente, están de acuerdo por lo que seguimos con el mismo sistema.
  • BUROKRAZIA: Laguntzak ta paperak egiteaz Migelek arduratzen da (Cecileren laguntzarekin). Cecileri gizarte segurantzaren kuotak oso altuak direla iruditzen zaio, informatuko da.
  •  BUROCRACIA: Migel se encarga de las ayudas y de los papeles con ayuda de Cecile. A Cecile le parece que pagamos mucho de seguridad social, se informará.
  1. EGINDAKOA / LO QUE SE HA HECHO

  • Lan asko:  Mª Karmen (belarrak), Tratamenduak, Babak ez erortzeko egitura, Landaketa (babarrunak, artoa, kalabaza, azenario, piperrak, borraja...) Euriak hartutako lurrak berriz harrotu (auzolanean)  (honek lan bikoitza suposatu du), Eskokatze lanak, San Antonioko lurrak eskuz berrezkuratu, negutegi txikie eraiki, Hernanira joan, Inspekzioak, Banaketak, Kudeaketak, Dinamizazioa.
  • Mucho trabajo: Mª Karmen (hierbas), Tratammientos, Estructura para que no se caigan las habas, siembra (alubias, maiz, calabaza, zanahoria, pimientos, borraja...), preparar de nuevo las tierras afectadas por la lluvia (auzolan)  (esto ha supuesto el doble de trabajo), Desbrozar,  Recuperar las tierras de San Antonio a mano, construir invernadero pequeño,  Ir a Hernani, Inspecciones, Repartos, Gestión, Dinamización.
  • Badira zenbait kultibo galdutzat ematen direnak: piper ekologikoen herena galdu dugu.
  • Hay algunos cultivos que se dan por perdidos: hemos perdido un tercio de los pimientos ecológicos.
  • Kultibo batzuk atzeratuak daude.
  • Algunos cultivos están atrasados.
  1. EGIN BEHARREKOA / LO QUE HAY QUE HACER

  • Jarraitu lur gehiago prestatzen eta belar txarrak kentzen.
  • Seguir preparando las tierras y quitando malas hierbas.
  • Udazkenerako barazkaiak landatu: porruen erdia jarri behar da, azakiak (azalore, bruselas, romanescum, brokoli, aza, lonbarda, neguko letxugak..), babarrunak erein.
  • Plantar las verduras de otoño: hay que poner la mitaz de los puerros, coles, sembrar alubias...
  • Datorren astean saiatuko dira zenbait patata ateratzen eta tipula ere bai, azken hau uzteltzen edo erdoiltzen ari baita.
  • La próxima semana intentaran sacar algunas patatas y cebollas, ya que esta última se está pudriendo u oxidando.
  • Pepinoen egiturak egin behar dira.
  • Hay que hacer la estructura para los pepinos.
  • Tomate lanak ta tratamenduak.
  • Tomate y tratamientos.
  • Bainentzako makilak jarri (urgente).
  • Poner los palos para las bainas (urgente)

   

  1. KUDEAKETA BATZORDEAN AIPATUTAKOAK / LO COMENTADO EN LA COMISIÓN DE GESTIÓN

  • (Esteka / enlace: AKTA)
  1. Tomate operazioa // Operación tomate

   • Tomate zonaldean: kanalak + lurra harrotu + kimatu + tratamenduak eman. Auzolan deialdia egin beharko !!

   • Zona del Tomate: canales + preparar tierra + podar + dar tratamiento. Se convocará auzolan
    * 20 tomate landare izorratu dira, Mikelek bere etxetikan batzuk ekartzea eskeini du. / Se han estropeado 20 plantas, Mikel a ofrecido traer algunas de su casa.

  2. Basherriak (dirulaguntzak eskatzeko Elkarte gisa bilakatzea) // Conversión en Asociación para solicitar subvenciones

   • Ontzat ematen dugu Basherri sarea elkarte egitea dirulaguntak eskatu ahal izateko

   • Se aprueba que la red Basherri se forme como asociación para recibir ayuda económica.

  3. Kamiona "gorotza" - Auzolana deialdia // Camión "estiércol" - Llamamiento a auzolan

   • Kamiona badaukagu, orain falta dana da gorotza nondik hartu eta zehaztu egun aproposena horretan jarduteko. Larunbateko auzolanean egingo litzateke.

   • Se ha conseguido el camión, ahora falta concretar de donde cogemos el estiercol y decidir el mejor día para realizar la tarea. Se hará en auzolan de sábado. Se comenta una vez convocado, concretar 6 personas que puedan ir (mínimo).

  4. Bazkide baten baja // Baja de una socia

   • Ana Egiazabalek taldea utzi nahi ta Itxaron zerrendara jotzen dugu. Hurrengoa Usoaren lagun bat da. (2013/07/02: Honeri abisua pasa zitzaion baina momentu honetan etzen interesatua beraz bigarren interesatuenera jotzen dugu, Matxalenen laguna den Kax, baietza ematen duena)

   • Ana Eguiazabal deja el grupo y entra Kax.

  5. Kontuen egoera // Situación de cuentas

   • Dena ondo, berririk gabe.

   • Todo bien, sin novedades.

  6. Lakaxitako Inter-hacklaben topaketa // Encuentro inter-hacklabs de Lakaxita

   • Uztaila erdian egingo den topaketa batean laguntzeko prest gaude. Mikel, Leire ta Koldo laguntzeko prest daude, Maiderrekin harremanetan jarriko dira beste baratzekin koordinatzeko. Gure barazkiekin egiteko aukera komentatzen da (Luciak asteburu horretan ez da egongo, beraz bere saskia jantokirako erabiltze proposatzen du).  

   • A mediado de julio va a haber un encuentro en lakaxita, mikel, leire y koldo están dispuestas a ayudar, quedan en contactar con Maider para coordinarse con el resto de baratzas. Se comenta la posibilidad de hacer la comida con nuestras verduras. Lucía no estará ese finde por lo que plantea que su cesta se use para el jantoki.

  7. Bidasoaldeko kolektiboen topaketa irailan // Encuentro de colectivos del Bidasoa en septiembre

  • Baiezkoa ematen dugu. Antolaketa guztia "enekenbat" giza sare bitartez egiten ari da. Taldeari esteka bidaltzektan gelditzen gara, ea norbaitek ekarpenik nahi duen.

  • Se confirma la participación en las jornadas. La organización se está llevando por enekenbat. (https://enekenbat.cc/pages/view/1622...jiendo-enredos)

  1. Aldatsa baratzak lursail berriak aurkitzeko laguntza eskaera // Petición de ayuda de Aldatsa baratza para encontar nuevas tierras.

   • Begiratu ze lursailak dauden libre ta jabeekin harremanetan jarri (aldatsakoekin batera).

    • 2013-7-7ko asanbladan komentatu dugu. San Antonioko lurrak eskeintzeari baiezkoa eman diogu. Migelek Limonekin geratu da lurrak erakusteko.

    • Se ha comentado en la asamblea del 7-7-2013 y hemos aprobado ofrecerles las tierras de San Antonio. Migel irá con Limon a enseñárselas.

  2. Amute-Kostako jaiak. Oraindik bi hilabete falta dira auzoko jai batzordeak deialdia egiteko baina hala ere ez legoke gaizki nola parte hartu nahi dugun pentsatzen hastea. / Todavía faltan 2 meses pero estaría bien pensar si alguién quiere participar.

  3. BIDAZI: Bidasoaldeko kontsumo kooperatibak hitzaldi batzuk antolatzen ari da (gutako zenbaitek laguntzen ari gara). 

  • Hilak 11, osteguna: Berako (Nafarroa) Beralandetan, 19:00etan, Coop57 proiektu etiko eta sozialen finantzazioa bermatzen duen taldeko nahiz Trukeados denbora bankuko kideen hitzaldia. http://goo.gl/maps/6eh5K

  • Hilak 16, asteartea: Lesakako (Nafarroa) erabilera anitzeko aretoan, 19:00etan, Con tu dinero dokumentalaren emanaldia eta Fiare banka etikoko kideen aurkezpena.

  • Hilak 18, osteguna: 19:00etan, Kabigorrin, Coop57ko kideen hitzaldiahttp://goo.gl/maps/mwIIR

  • Jueves 11 julio: En Beralandeta en Bera (Nafarroa), a las 19h intervendrán Coop57, proyecto de financiación para grupos éticos y solidarios y Trukeados, plataforma para intercambio de servicios (banco de tiempo)http://goo.gl/maps/6eh5K

  • Martes 16 julio: En Lesaka (Nafarroa) a las 19h, emisión del documental "CON TU DINERO" y presentación de la banca ética Fiare.

  • Jueves 18 julio: En el Kabigorri de Irun, a las 19h, charla de la mano de Coop57. http://goo.gl/maps/mwIIR

   https://www.facebook.com/events/623735407636843/

  1. BESTE GAI BATZUK / OTROS TEMAS

  • Nahiz eta xixare batzuk asko parte hartu Migel ta Xespir oso lanpetuak daude, beraz komenigarria da pertsona guztiak edo gutxien parte hartzen dugunok ahal dugun neurrian gehiago parte hartzea. 
  • Se comenta la necesidad de que todas participemos más, aunque algunas personas están ayudando mucho Xespir y Migel están bastante cargados de trabajo.
  • Batzutan lan fisiko asko egiten dela komentatzen da, sistema batzuk erabiliz gero lana gutxiago izan daiteke:
   • Estalkiak (belar txarrak ez ateratzeko): Plastikozkoak (neurri konkretuak edo tirak) edota ekologikoak. Informazioa bilatzea erabakitzen da.

   • Se comenta que a veces se hace mucho trabajo físico y que utilizando algunos sistemas se puede reducir tiempo y esfuerzo dedicados a algunas tareas. Se comenta el hecho de tapar las tierras con plásticos (medidas concretas o tiras) o 'cubiertas' ecológicas para evitar que salgan malas hierbas. Nos informaremos de ambas opciones para decidir.

   

  1. HURRENGO HITZORDUAK / PRÓXIMAS CITAS:

  Auzolanak / Auzolanes:

  • Uztailaren 7an, igandea, 9tan. + batzarra 12etan / 7 de julio, domingo, a las 9h + asamblea 12h
  • Uztailaren 20an, larunbata, arratsaldeko 16retan / 20 de julio sábado a las 16h
  • Abuztuak 4, igandean, goizeko 9etan + batzarra 12etan / 4 de agosto, domingo, a las 9h + asamblea 12h

   

   

   

   

   

   

  Webgune hau MindTouch Core "DekiWiki" software askearekin dabil

  Hemengo edukiak Creative Commons BY-NC-SA baimen baten mende daude