GureWiki: "Ezagutza partekatzen / Compartiendo conocimiento"
GureWiki > Ezagutza partekatzen / Compartiendo conocimiento > Xixare baratza taldea > Batzarretako aktak - Actas asambleas > 2014-02-02 Otsaileko batzarra-Asamblea Febrero

2014-02-02 Otsaileko batzarra-Asamblea Febrero

  Aurkibidea
  Goibururik ez

  AKTA (2014/02/02)

  Akta jasotzen du Irun 2 taldeak

  Recoge el acta el grupo Irun 2

  1. EGINDAKOAK / LO QUE SE HA HECHO

  Egindakoak: Kanalak, Asanblada orokorrerako dokumentu prestaketa, uzta,

  Lo que se ha hecho: Canales, preparaciçon de los documentos para la asamblea general, cosecha.

  2. EGIN BEHARREKOAK / LO QUE HAY QUE HACER

  Egin beharrekoak: Kanalak, Kudeaketa asanblada prestatu, Patata erosi, Simaurra erosi Sagarzazun eta Arroka, ilarren egitura eta berrereiketa, tipul aldaketa, lehenengo letxugak landatu.

  Beste lanik: erosketak (plastiko, desbrozadora...), Amuteko drenajearen arazoa, Asanblada orokorraren prestaketa....

  Lo que hay que hacer: Canales, prepararar asamblea de gestión, comprar patatas, comprar abono en Sagarzazu y Arroka, estructura de los guisantes y la reconstrucción de la estructura, cambio de cebollas, plantar las primeras letxugas.

  Otros trabajos: compras (plástico, desbrozadora...), solucionar el problema del drenaje de Amute, preparación de la asamblea general)...

  3. KONTUAK / CUENTAS

  • Kuotak jaso dira / Se han recibido las cuotas

  • 7 bazkide falta dira taldea osatzeko. / Faltan 7 cooperativistas para completar el grupo.

  4. AURKEZPENAK / PRESENTACIONES

  Asanblada orokorra egin baino lehen ez da aurkezpenarik egingo.

  No se harán presentaciones antes de la asamblea general anual.

  5. ASANBLADA OROKORRA / ASAMBLEA GENERAL

  Urtean egindakoa eta egin beharrekoa aztertu behar da. Baita ekonomia batzarran hartutako erabakiak ere (txanda sistema berria, etab.)

  Leirek inkestak prestatu zituen, bete ta bidali behar ditugu.

  Batzordeko kideak aldatuko dira (Kudeaketa, tomate, etab) eta taldeko arduradunak era bai.

  Hay que analizar el trabajo realizado a lo largo del año, así como el trabajo venidero. También se analizarán las decisiones tomadas en la reunión económica (nuevo sistema de turnos, etc.)

  Leire preparó y nos envío las encuestas, hay que completarlas y enviarlas.

  Cambiarán los miembros de las comisiones (Gestión, tomate, …), así como los responsables de cada grupo

   NOIZ? ¿CUÁNDO? Martxoaren 22an / 22 de Marzo

  NON? ¿DÓNDE? Irungo AEKn

  ORDUA, HORA: 8:30 -13:00 Asanblada.

  NOLA? ¿CÓMO?

  Gosari informal batekin hasiko gara, 8:30tatik 9:30ak arte. Gosaria bukatu eta gero, asanblada, 9:30tatik 13:30ak arte. Eta gero BAZKARIA Kabigorrin. Antolakuntzari buruz hitzegin behar dugu.

  Empezaremos con un desayuno informal, de 8:30 a 9:30. Después del desayuno, a las 9:30, comenzará la asamblea, que durará hasta las 13:30. Y luego: COMIDA en Kabigorri, tenemos que hablar sobre la organización.

   

  6. BASHERRI SAREA / RED BASHERRI

  Urtarrilan Hausnarketa prozesua ireki da, funtzionamendua eta tresnei buruzko eztabaidak.

  En Enero se ha abierto un proceso de reflexión, debate sobre funcionamiento y herramientas.

   

  7. MIRENTXU (SENPEREKO EKOIZLEA) / MIRENTXU (CULTIVADORA DE SENPER)

  Landare biologikoak saltzen ditu.

  Mikel Josunerekin joan zen ezagutzera. Mikelek katalogoa ekarri zuen, beraz urte osorako landare ekologikoak lortu ditzazkegu. Aste honetan eskatu behar dira, Migel ta Xespir arduratuko dira.

  Barazki ekologikoak landatzen saiatuko gara, beraz, negutegi bat egitearen beharra komentatu da. Egitasmo honekin aurrera joateko Sagarzazu familiarekin baimenari buruz hitzegin behar da, Migel arduratuko da.


  Vende plantas biológicas.

  Mikel fue con Josune para conocerla y trajo el catálogo por lo que podemos conseguir plantas ecológicas para todo el año. Hay que pedirlas esta semana, se encargan Xespir y Migel.

  Vamos a intentar plantar verduras ecológicas, por lo que se plantea la necesidad de construir iun invernadero. Para llevar adelante este proyecto hay que hablar sobre el permiso con la familia Sagarzazu, se encarga Migel.

   

  8. TALOGINTZA TAILERRA / TALLES DE TALOS

  Otsailak 9, Igandea – 17:30 – Landetxa Kultur Elkartean. Andrearriaga, 9.

  9 de febrero, domingo – 17:30 – Asociación Cultural  Landetxa. Andrearriaga, 9.

   

  9. BESTELAKOAK / OTROS TEMAS

  8.1 Amuteko Drenajea (Kanala): Agustinekin arazotxo bat daukagu. Arazoa konpontzeko berarekin hitzegitea proposatzen da, konpuerta bat egin daiteke akordio batera iristeko. Kanala mantentzeko laguntza eskeiniko diogu.

  Drenaje de Amute (Canal): Tenemos un problema con Agustín. Pensamos que una solución puede ser ir a hablar con el y llegar a un acuerdo o solución, una opción puede ser hacer una compuerta. Le ofreceremos también ayuda para el mantenimiento del canal.

  8.2 Migelek oporrak hartuko ditut otsailak 11tik 22ra arte.

  Migel estará de vacaciones desde el 11 de febrero al 22.

   

  10. HURRENGO BATZARRA // SIGUIENTE ASAMBLEA

  Martxoak 9 – Auzolana eta batzarra.

  9 marzo – Auzolan y asamblea.


  ** Otsailako auzolana Xespirrek ahal duen esan behar digu.

  **Para el auzolan de febrero estamos a la espera de ver si Xespir puede.


   


   


   


   


   


   


   

   


   

  Webgune hau MindTouch Core "DekiWiki" software askearekin dabil

  Hemengo edukiak Creative Commons BY-NC-SA baimen baten mende daude