GureWiki: "Ezagutza partekatzen / Compartiendo conocimiento"
GureWiki > Ezagutza partekatzen / Compartiendo conocimiento > Xixare baratza taldea > Batzarretako aktak - Actas asambleas > 2013-05-07 Maiatzeko batzarra-Asamblea mayo

2013-05-07 Maiatzeko batzarra-Asamblea mayo

  Orri honek ez du edukirik. Aberastu GureWiki > Ezagutza partekatzen / Compartiendo conocimiento ekarpenak eginez.

   

  1. TXANDAK AKTAK JASOTZEKO / TXANDAS PARA RECOGER LAS ACTAS

  Alfabetikoki/ por orden alfabético:

  Hendaia (2013/05/05)

   

  1. KONTUAK ETA BUROKRAZIA / CUENTAS Y BUROCRACIA

  a) 2012-2013 arteko kontuen pausoak ixteko zenbait zalantza ditu Emiliok. Blankarekin argitu behar dituela.

  • Emilio tiene algunas dudas para cerrar las cuentas del paso del año 2012 al 2013, las aclarará con Blanca.

  b) Orain hasitako sistema hobetu behar da:

  -Talde bakoitzeko arduradunak hilabetearen 3. astean jasoko du dirua, astebukaera horretan Koldok ingresoa egin ahal izateko. Arduradunak ez du jendearen atzetik ibili behar; beraz ordaintzeko kooperatibistak arduradunarengana jo beharko du.

  • Necesitamos mejorar la forma de recoger las cuotas:

  El responsable de cada grupo recogerá el dinero la tercera semana de cada mes, de esta manera Koldo podrá hacer el ingreso en ese fin de semana. Los responsables no tienen por que estar tras lo cooperativistas; más bien al contrario, cada miembro del grupo se tiene que preocupar de ponerse en contacto con el responsable. “Inversión de energías” (Xespir).

   

  • Geroko aurreikuspena.

   

  Urte bete barru Miguelen diru-laguntza ez dugu jasoko, horregatik,honi buruz bilera egitea beharrezkoa ikusten da .Plangintza ekonomikoari buruz hitz egiteko, hileko asanbladatan denbora eskasa baidugu. Data jarriko da

  • Previsión de futuro.

  Dentro de un año dejaremos de cobrar la subvención de Miguel, por lo que se cree conveniente hacer una reunión específica para hablar de la planificación ecónomica, ya que en las reuniones mensuales no contamos con tiempo suficiente. Se pondrá fecha.

   

  1. EGINDAKOA / LO QUE SE HA HECHO

  Kostan: Simaurra/ongarria bota En Costa: Echar abono

  Belarrak kendu Quitar las malas hierbas

  Kanalak garbitu Limpiar los canales

  Arrokan: Kanaberak kendu En Arroka: Coger cañas

  Tipula landatu Plantar cebollas

  Burokrazia. Burocracía

  Bilerak, kudeaketa batzordeakoak: Reuniones con la comisión de

  Kalabazina, tomatea, letxugak, leka zapalak gestión:sobre el tomate, lechugas…

   

  1. EGIN BEHARREKOA / LO QUE HAY QUE HACER
   • Hurrengo hilabeterako planifikazioa / Planificación del trabajo del próximo mes

   • Dena atzeratua dator eguraldia dela eta, traktorea ere pasatzeko lurra lehorra ez dago.

  • Udako produktoak landatzeko, ereiteko lur guztiak prestatu behar dira.

  • Udako gauzaz aparte landaketak egin behar dira: acelga, letxugak..

  • Kanaberak kentzen jarraitu.

  • Tratamentuak egin: hazkuntza-likido, salda bordelesa, purinak (tomatea, patata, tipularentzat)

  - Todo viene con retraso, debido al tiempo que ha hecho. La tierra no estaba seca todavía para pasar el tractor.

  - Hay que preparar todas las tierras para plantar- sembrar los productos de verano.

  - Aparte de los productos de verano, también hay que plantar: acelgas, lechugas..

  - Hay que continuar quitando las cañas.

  - Hay que hacer tratamientos para los tomates, patata, cebolla: caldo bordéeles, purines..

   

   • Tomate Batzordearen erabakipenak / Decisiones de la comisión del tomate

   • 500 landare behar dira. Bertako hazia badugu. Zalantzak daude bi motako tomateak jarri : hibridoak ala ez, bi lur ezberdinetan landatu, hortaz, datorren urteetako uztako rehábil ahal izateko.

   • Non eta nolako hazia erosi Tomate Batzordeak erabakiko du. Hondarrabiko baten aholkuak jasoko dituzte.

   • Se utilizarán 500 plantas. Tenemos semillas propias del año pasado. Hay dudas a la hora de elegir que semilla plantar: si poner semillas híbridas o no. Se pueden poner dos clases en dos tierras diferentes, para el año que viene poder utilizar las semillas.

   • Qué comprar y dónde plantarlo lo decidirá la Comisión del Tomate. Además contarán con el asesoramiento de una vecina de Hondarribia.

   

  1. AUZOLANAK: Langileek proposamena: Bi astetan behin. / Propuesta de los trabajadores: Cada dos semanas.

  Proposamena onartzen da; beraz, hemendik aurrera bi astetan behin, bat larunbata arratsaldean, hurrengoa igande goizean.

  Se acepta la propuesta de los trabajadores, por lo tanto, se hará cada dos semanas. Una el sábado por la tarde, la siguiente domingo mañana.

   

  1. BAJAK: Nork beteko du Ainhoaren plaza? / BAJAS: ¿Quién cubre la plaza de Ainhoa?

  Ainhoa/ Santos baja dira, beraien ordez Eider sartuko da. Hondarribiko taldean egin behar du ordainketa.

  Ane R. Hendaiako taldekokidea baja da. Idoia/Enara sartuko dira bere ordez. Irungo taldean egingo dute ordainketa, Leiren taldean, hain zuzen.

  Sartu berri guztiek matrikula ordainduko dute, 25€ saskia.

  Urtea baino lehen uzten badute ere, ez da itzuliko diru hau.

  Aste honetan hasiko dira jasotzen saskia, beraz, abisua eman behar zaie. Baja eman dutenak emailen zerrendatik kendu behar dira, eta berriak gehitu. Mikel, zuk egingo al duzu, please?

  Ainhoa/Santos son baja, Eider entra en su lugar. Las cuotas las hará en el grupo de Hondarribia.

  Ane R., del grupo de Hendaia se da de baja. Idoia/ Enara entran en su lugar. Los pagos los harán en el grupo de Irún, más concretamente de Leire.

  Todos los nuevos integrantes pagarán la matrícula, 25€ por cesta.

  Aunque alguien deje la cooperativa antes de finalizar el compromiso del año no se devolverá la matrícula.

  Los nuevos recogerán la cesta esta misma semana, así que hay que avisarles.

  Conviene quitar a los que se van de la lista de correo, y añadir a los nuevos. Mikel supongo que lo hará encantado!!.

   

  1. JABEEKIN AKORDIOAK / Acuerdo con los propietarios

  San Antoioko, kostako Mariajesus jabearekin egon dira langileak, oso jarrera ona du. Kexa txiki bat bota zien, aurreko auzolanean txakurrak eta haurrak molestatzen egon zirela pixkat. Kontutan hartuko dugu.

  Bestaldetik, pozik dago, eta putzua egiteko baimena eman du.

  Putzua egiteko batzorde bat sortu da: Juani, Jon eta David.

  Los trabajadores han estado con la propietaria de las tierras de Kosta, con Mariajesus. Han percibido una actitud muy cercana por su parte. Tenía una pequeña queja, en el anterior auzolan hubo un perro, y algún niño que no le gusto el comportamiento. Lo tendremos en cuenta.

  Por otro lado, nos ha dado permiso para hacer un pozo. Se ha creado una comisión para realizar dicho pozo: Juani, Jon y David son los componentes.

  1. BASHERRIAK
   • Tolosako bileran hitz egin dena/ Lo que se habló en la reunión de Tolosa.

  Joxemi, Leire eta Mikel I. parte hartu zuten Joan den Apirilaren 26an egindako bileran. Lantaldeak antolatu dira, erabaki batzuk hartu dituzte, horien berri bidaliko dizkigute, Bileraren akta bidaliz.

  Baserritar talde bat dago, udan lan handia dagoenez, hurrengo bilkura Irailaren 20an izango da.

  El pasado 26 de Abril asistieron a la reunión Joxemi, Leire y Mikel I. Se hicieron grupos de trabajo, donde se tomaron algunas decisiones, que nos las harán llegar en el acta de dicha reunión.

  Dentro de los integrantes de Basherri hay un grupo de baserritarras, debido a que en verano tienen mucho trabajo se ha decidido que la próxima reunión se lleve a cabo el 20 de Setiembre.

   

  1. BESTE GAI BATZUK / OTROS TEMAS
   • Ekonomia etorkizunari buruzko hausnarketa/ Reflexión sobre el futuro de nuestro sistema económico

  2. puntuan aipatua da. Bilera berezi bat egingo da honetaz hitz egiteko.

  En el segungo punto ya se ha mencionado, se hará una reunión específica para hablar de este tema.

   

   • Ekintza publikoen antolaketa / Organización de acciones públicas:

    • Baskaria herrikoia Amuten ekainan: Zer esaten dute Amuteko elkartekoek? / Comida popular en Amute en junio. ¿Qué dicen los de la Asociación de Vecinos?

  Auzokoei auzolan bat eta ondoren bazkaria egitea proposatuko zaie, baina udazken aldean,agian auzoko jaietan.

  Se les va a proponer a los vecinos del barrio que tomen parte en un auzolan, y luego ofrecerles una comida, se ve conveniente dejarlo para otoño, quizás en las fiestas del barrio.

   

    • Ideiak: jangela, mertxandaisina, txoznak, zozketak, 2.eskuko merkatuak,… Ideas: Comedor, merchandising, txoznas, sorteos, mercadillo de segunda mano,…

  Hendaiako Sagardo Eguna, normalki ekainaren 2. Larunbat arratsaldean izanen da. Markek abisua emango digu: pintxoak eraman eta bertan dagoen sagardoa zerbitzatu.

  El segundo sábado de Junio, por la tarde, suele celebrarse el Sagardo Eguna en Hendaia. Mark nos avisará; se trata de llevar pinchos, y servir la sidra que ellos ponen.

   

  1. HURRENGO HITZORDUAK / PRÓXIMAS CITAS:
   • Auzolanak / Auzolanes

   

  Maiatzak 18, larunbata arratsaldez

  18 de Mayo, sábado por la tarde

   • Auzolan-asanblada / Auzolan-asamblea

   

  Ekainak 2, igandea goizez

  2 de junio, domingo por la mañana

   

  1. BESTE KONTUAK / OTROS TEMAS:

   

  • Inbertsioak egin behar:

  Motoazada txikia dugu, lur eremua handia, motoazada handiagoa behar dugu.

  Traktorea alokatzen eta gorotzan diru asko joaten da.

  Remolkea erostea egokia izan daiteke, gorotza nonbait ekartzeko eta ez erosteko.

  Makinak gordetzeko lekua ere kontuan hartu behar dugu, txabola handitu?

   

  Se ve la necesidad de hacer ciertas inversiones:

  Tenemos gran extensión de tierra, y la motoazada es pequeña, deberíamos comprar una más grande.

  En el alquiler del tractor para remover la tierra y en estiércol se va mucho dinero. Quizás nos conviene comprar un remolque para traer el estiércol y ahorrar ese dinero.

  Si se invierte en maquinaria hay que tener en cuenta dónde guardarlos,quizás debamos agrandar la chavola?

  • Negutegi bat egiteko arkoak erosi, badago leku bat orain merke daudela. Amuteko jabeari, Arantxari, hor uzteko baimena ea ematen digun galdetu behar zaio.

  Hay una oportunidad de comprar arcos baratos, para montar un invernadero. Hay que preguntar a la propietaria de las tierras de Amute, a Arantza, para saber si nos da el permiso de colocarlos allí.

  • Langileek bere ordutegia egokitu dute, ostegun arratsaldeetan ez dira baratzara joango, elkartu behar baidute.

  Goizero han egongo dira, baita asteazken arratsaldez.

  Los trabajadores han adecuado su horario, no estarán los jueves por las tardes, necesitan tiempo para reunirse ellos.

  El horario de ellos queda así: todos los días de mañana y los miércoles por la tarde.

  • Manuk konpostadorean zer bota eta zer ez argitzeko orritxo bat banatu digu. Wikian omen dago, norbaitek ez badu esan eta eman ziguna eskaneatuko dut.

  Norbaitek badu behekoa nahasteko gantxoa ondo legoke esatea.

  Manu nos repartió una hoja con lo que se debe echar en la compostadora y que no. Está en la Wikipedia, si alguien quiere que se lo reenvíe, lo escaneo.

  Si alguien tiene un gancho, tipo sacacorcho grande, para mezclar lo de abajo, que lo lleve.

   

   • Bukatzeko: (Miguelen hitzak)

  Porrua bukatzen da, baratxuriei bi aste geratzen zaizkie. Letxugak eskas. Tipulina izar produktoa da.

  GARAI TXARRAK DATOZ!

  Baina ziklo naturala hau da, bada. Negutegia bagenu!

   

   • Para terminar: (Palabras de Miguel)

  Se acaban los puerros, a los ajetes le quedan dos semanas, lechuga escasa, la cebolleta es el producto estrella.

  VIENEN MALOS TIEMPOS!!

  Pero es el ciclo natural. Si tuviéramos invernadero!

   

  HENDAIAKO KIDE BATEK JASOTAKO AKTA

  Webgune hau MindTouch Core "DekiWiki" software askearekin dabil

  Hemengo edukiak Creative Commons BY-NC-SA baimen baten mende daude