GureWiki > Ezagutza partekatzen / Compartiendo conocimiento
GureWiki: "Ezagutza partekatzen / Compartiendo conocimiento"
GureWiki > Ezagutza partekatzen / Compartiendo conocimiento > Xixare baratza taldea > Batzarretako aktak - Actas asambleas > Kudeaketa Batzordeko bilerak - Reuniones comisión de gestión > 2013-05-22

  Orri honek ez du edukirik. Aberastu GureWiki > Ezagutza partekatzen / Compartiendo conocimiento ekarpenak eginez.


  Kudeaketa Batzordea // Comisión de Gestión

   

  [eu] Maiatzaren batzarreko prestaketa:

  • Kudeaketa batzordeak hilabetearen azken asteazkenean ospatuko du batzarra arratsaldeko 19etan.
  • Ekainaren 2ko batzarreko aktak Hondarribiko taldekoek hartuko dute
  • Egindako lanak (Migelek aurkeztuko)
  • Tomate Batzordea (Usoak ta Leirek)
  • Kontuak: Norbaitek zerbait argitu nahi badu hitz egin dezala.
  • Zimaurra: 1. Emilioren proposamena + 2. Marken proposamena
  • Nola dago jabeen akordioarena?
  • Amuten lursail berria eskuratu da ;-)
  • Maritxuren lurran auzolana (Migel + Xespir); berarekin hitzegingo dute.
  • Kilometraiaren gastua: Orain 0,14€/km. Igo prezioa 0,25€/km-ra edo jeitsi kotxearen ITVa eta asegurua 50%a. (Begiratu behar dugu zenbatean ordaintzen den konbenioetan kilometraia) AEKn adibidez, 0,25 eurora.
  • Auzolan daten proposamenak:
   • Ekainak 9, igandea, goizez
   • Ekainak15, larunbata, arratsaldez
   • Uztailak 7, igandea, goizez auzolana+batzarra (kontuan izanik ekainak 30 Irungo jaiak direla)

  [cas] Preparación asamblea Mayo:

  • La comisión de gestión mantendrá su reunión el último miércoles del mes a las 19h de la tarde.
  • El acta de la asamblea del 2 de junio la tomará el grupo de Hondarribi
  • Tareas realizadas (presentará Migel)
  • Comisión Tomate (Usoa y Leire)
  • Cuentas: Si alguien quiere decir algo que lo haga
  • Ciemo: 1. Propuesta de Emilio + 2 Propuesta de Mark
  • ¿Cómo está el tema de los acuerdos con lxs propietarixs?
  • Se ha conseguido más tierra en Amute ;-)
  • Auzolan en el terreno de Maritxu (Migel y Xespir); hablarán con ella
  • Gasto de kilometraje: Ahora se paga a 0,14€/km. Se propone subirlo a 0,25€/km o descontar un 50% de la ITV del coche y del seguro (Tenemos que mirar a cuánto se paga el kilometraje) En AEK por ejemplo se paga a 0,25€
  • Propuesta de fechas para auzolan:
   • 9 junio, domingo, mañana
   • 15 junio, sábado,  por la tarde
   • 7 de julio, domingo por la mañana + batzarra (teniendo en cuenta que el 30 de junio son las fiestas de Irun)

  Webgune hau MindTouch Core "DekiWiki" software askearekin dabil

  Hemengo edukiak Creative Commons BY-NC-SA baimen baten mende daude