GureWiki > Ezagutza partekatzen / Compartiendo conocimiento
GureWiki: "Ezagutza partekatzen / Compartiendo conocimiento"
GureWiki > Ezagutza partekatzen / Compartiendo conocimiento > Xixare baratza taldea > Tomate Batzordea - Comisión Tomate > Aktak-Actas > 2013-05-22

  Orri honek ez du edukirik. Aberastu GureWiki > Ezagutza partekatzen / Compartiendo conocimiento ekarpenak eginez.

  Tomate Batzordea

  Egindako lanak / Tareas realizadas:
  • 400 kana moztu (horietako 1/3 auzolanean) 350 jada jarrita dauda, 50 falta dira. / Cortar 400 cañas (de esas 1/3 en auzolan), ya están colocadas 350, faltan 50.
  • 3 saku osina bildu / Recoger 3 sacos de ortiga
  • Tomate landareak: 200 Eguzkietakoek oparituak (landatuak jada)  + 45 Migel / Plantas de tomate: 200 regaladas por Eguzkieta (ya están plantadas) + 45 de Migel.
  • Sokak ekarri / Se han traído cuerdas
  • Bi tratamendu eman dira jada tomateei, osin purina tratamendua  + azeri buztanarena. Hala ere, tomateen egoera larria da jasandako euriteengatik. / Ya se han dado dos tratamientos a los tomates, uno de purín de ortiga y otro de cola de caballo. Sin embargo, la situación de los tomates es grave por las lluvias caídas.
  • Tomateentzako laungarriak diren zenbait loreak landatu ditugu etxean, baratzara eraman beharrekoak (kalendula-kaputxina-"basiliko=albaka" ??-tajeteak) / Hemos plantado en casa algunas plantas que son beneficiosas para los tomates, que hay que acercar a la huerta (caléndula-capuchina-albaca-tajetes)

   

  Eginbeharreko lanak / Tareas a realizar:
  • Falta diren 50 kana baratzan jarri / Colocar las 50 cañas que faltan
  • 3 saku gehiago bildu. Honen purina Xespirrek eta Migelek egingo lukete. / Recoger 3 sacos más de ortiga. El purín de éstas lo harían Xespir y Migel.
  • 150 tomate landare erosi / Comprar 150 plantas de tomate
  • Tomateentzako lagungarri diren landare-loreak landatu (tomateen inguruan) / Plantar las plantas "amigables" de los tomates (alrededor de los tomates)
  • Landatuak diren tomateak lotu ta kimatu / Atar y podar los tomates que ya están plantados

  (1. kanak jarri + 2.Landatu + osina + 3.Lagungarriak landatu + 4. Tomateak lotu+ kimatu)

  (1. poner cañas + 2. Plantar + ortiga + 3. Plantas las amigas + 4. Atar tomates+podar)

  Webgune hau MindTouch Core "DekiWiki" software askearekin dabil

  Hemengo edukiak Creative Commons BY-NC-SA baimen baten mende daude