GureWiki > Ezagutza partekatzen / Compartiendo conocimiento
GureWiki: "Ezagutza partekatzen / Compartiendo conocimiento"
GureWiki > Ezagutza partekatzen / Compartiendo conocimiento > Xixare baratza taldea > Harreman-taldeak - Grupos afines > Bidazi

   BIDAZI: elkarrekin bidean haziz / Bidasoaldeko transformazio mugimendua   
   BIDAZI: creciendo juntos en el camino / Movimiento de transformación del Bidasoa 

   v   < 
   > 
  reference to undefined name 'dekiapi' Exception of type 'MindTouch.Deki.Script.Runtime.DekiScriptUndefinedNameException' was thrown. (click for details)

   

  euskaraz

  Sorrera eta orain arteko ibilbidea

  • Bidalsoaldeko Bortzirietan sortu zen 2005 urtean ardura eta nahi antzekoak zituzten lagunarte moduan
   • Ekologiaren aldeko kontsumo arduratsua mugitzen die
   • Hasieratik 25 bat kide izan dira, gaur egun 15 familia aktibo dabiltza
   • Gaur egun diru-irabazirik gabeko elkarte bat eratzen dute
  • Beraien artean antolatu dira, eta orain arte Bidasoako Beran dagoen kide baten baxera bat erabili dute
   • 3 hilero eskaera pertsonalizatuak bildu eta erosketa kolektiboak egiten dituzte
   • Baxera erabiltzen dute erosketak jaso eta Bortzirietako kideen artean banatzeko (Bortziriak: Arantza, Bera, Etxalar, Igantzi eta Lesaka)
   • Hasieran ahalik eta merkeen erosten zuten, ondoren ahalik eta hurbilen erosten saiatu dira
  • Iruñeako Landare taldea-ren antzeko eredua jarraitzen dute
   • Beraiekin harremanetan daude, bai ekoizle-hornitzaileak lortzeko edota elkarrekin erosketak bateratzeko
   • Dela gutxi Nafarroako Baztan-en ere hasi dira

  Bere oinarri eta balioak

  • Ekoizpen eta kontsumo arduratsua
   • Produktu kimikorik gabe ekoitziak
    • Lurra: ingurugiro garbia, orekaturik
    • Uzta: produktu osasuntsuak, gozoagoak
   • Gure haziak eta ezagutza erabili eta partekatuz
    • Gure jakituria eta kultura transmizioa
   • Ekoizle txikiei laguntza
    • Saltoki handien ordezko ereduan
     • Beraiekin harremana zaindu, elkarezagutuz
     • Produktu kalitate handienean
     • Prezioen zati handiena beraientzat, bitartekaririk gabekoa
    • Beraien autonomia eta biziraupena bermatzea
     • Jendea ez hirietara joatea, herriak zaindu eta sustatu
   • Ekoizpen anitzaren alde (ez monokultiboak)
    • Bioaniztasunak dakarren naturgune eta lurren oreka
   • Modu ekologikoan lortutako uztak osasuntsuagoak
   • Bertako produktuak eskuratu
    • Bertako ekonomia sustatu: langilegoa indartu
    • Tokian tokiko eta garaian garaiko produktuak kontsumitu
     • Garraioa ahalik eta txikiena (kutsadura gutxiago, kostu baxuago)
     • Produktua ahalik eta freskoena (oasasuntsuago, gozoago)
     • Garai bakoitzeko produktuak kontsumitzen ikasi (aintzinako jakituria, errezeta berriak)
  • Antolakuntza eta harremanak
   • Antolakuntza
    • Batzarrean hartuko dira erabakiak guztion artean
    • Gauza asko dauzkagu oraindik erabakitzeke eta egiteke
   • Harreman zuzenen zaintza: pertsonen arteko konfiantza sendotzea
    • Auzolanak eta trukaketak: kideen arteko talde-harremanak (talde kohesioa)
    • Ekoizleak elkarezagutzea: kontsumitzaile-ekoizleen arteko harremanak (produktuen bermea)

  Hurrengo urratsa: bazkideentzat saltokia irekitzea

  • Orain arte funtzionatzeko moduarekin ondorengo mugak topatu dituzte
   • Ezin dute ekimena jende gehiagori zabaldu
   • Ezin dituzte produktu freskoak eskuratu
  • Aurreko mugak gainditzeko Berako sarreran dagoen lokal bat alokairuan hartu nahi dute
   • Hau lortzeko elkartea kide berriekin zabaldu nahi dute
   • Lokala ibaiaren bestaldean dago Lesakako lurretan, Alkaiaga industrialdean kokatua
   • Ondo komunikaturik dago eta aparkaleku zabala dauka
    • Behobiatik 9 minututara, Irundik 15 minutura eta Hondarribitik 20 minututara
   • Bera eta Lesakako udaletxeekin hitz egin dute, ekimena laguntzeko prest agertu dira, eta Cederna-Garalur elkarteko kideak direnez, lokalaren alokairua prezio egokian uztearen alde daude
   • Lokala herrian kokatu nahi izan dute, orain arteko "hiritartze" joerari buelta emateko asmoz, honela hiritik herrietarako mugimendu bat ere bultzatu nahi dute, herriak ezagutzera eman
  • Saltokia bazkideentzat izango da soilik, eta gure antolamendua eta saltokiaren funtzionamendua erabakitzeke dago
   • Bazkideak 50 € jarriko dituzte sarrera bezala (orain arte bezalaxe)
   • Hilero 3€ inguruko kuota, erabakitzeke
   • Bazkidea unitate familiarra izango da (ez du pertsona bakoitzak izena eman beharrik)
   • Auzolana da oinarrietako bat (Landare eredua jarraituz)
    • Konpromisoa bermatzeko
    • Kide bakoitzak urtean bi orduko zerbitzua eskaini beharko ditu komunitateari
     • Bakoitzak dakiena eskainiko du
     • Ezin badu, kobratuko litzateke
   • Aran edo bailara bakoitzean sare bat sortzea helburu
    • Baztanen ere sortu berria da
   • Proiektu hau gauzatzeko 80 kide ingurura iritsi nahiko lukete
   • Orain erabiltzen duten produktu zerrenda erakusten digute, lortutako prezioekin
    • Janari iraunkorrak gehienbat, makrobiotikoak ere
    • Bestelako produktuak: garbiketakoak, higienikoak
    • Elikadura-osagarriak ez dituzte erabiltzen
   • Ekoizleei irekita
    • Gehienez beraien salmenta guztien %40koa izango da gurekin egindakoa
    • Beste aranekin elkartrukeak egiteko aukera
   • Bermea (garantia)
    • Ekoizpen ekologikoaren zigilua
    • Ahal bada hobe bertako ekoizleak ezagutuz lortutako konfiantza

  Informazio gehiago eta bazkide egiteko

  en castellano

  Nacimiento y trayectoria hasta ahora

   

  • El proyecto lo crean un grupo de amig@s y personas con inquietudes similares en 2005 en la zona de Bortziri en Bidasoaldea
   • Son movidos por el consumo responsable ecologico
   • En el comienzo eran unas 25 personas, en la actualidad son 15 las familias activas
   • En la actualidad crean una asociacion sin animo de lucro.
  • Se organizan entre ell@s y hasta ahora han utilizado el garaje de una persona participante de Bera.
   • Durante 3 meses reunen todo los pedidos personalizados y realizan el pedido colectivo
   • Utilizan el garaje para recibir el pedido colectivo y repartirlo entre las personas participantes de Bortziri (Bortziriak: Arantza, Bera, Etxalar, Igantzi eta Lesaka)
   • Cuando comenzaron procuraban comprar lo mas barato posible, ahora intentan que sea lo mas cerca posible.
  • Utilizan una forma similar a Landare taldea de Pamplona.
   • Se mantienen en contacto con estos para compartir distribuidores y/o para realizar el pedido conjuntamente.
   • Hace poco tiempo han comenzado tambien en la zona del Baztan.

   

  Sus bases y valores

  • Produccion y consumo responsable
   • Produccion sin productos quimicos
    • La tierra: Medioambiente limpio, con equilibrio
    • Cosecha: productos sanos, ricos
   • Compartir y utilizar las semillas y los conocimientos
    • Transmitir nuestra cultura y conocimientos
   •  Ayudar a los pequeños productores
    • Cuidar la relacion con ell@s conociendose
    • Productos de la mayor calidad
    • Sin intermediarios, que la mayor parte del dinero se la quede el que lo produce
    • Apoyar su autonomia y existencia
     • Promover que la gente no se vaya a las ciudades, cuidar los pueblos.
   • Cosechas variadas (no monocultivos)
    • Equilibrio de la tierra y el medioambiente, teniendo en cuenta la biodiversidad
   • Cosechas conseguidas por medios sanos y ecologicos.
   • Conseguir productos autoctonos
    • Promover la economia local: Fortalecer el trabajo local
    • Consumir los productos del momento y del lugar
     • El minimo transporte posible (Menos contaminacion, menos gasto)
     • Productos lo mas frescos posibles (mas ricos y mas sanos)
     • Aprender a consumir los productos de cada estacion (conocimientos antiguos, nuevas recetas)
  • Organizacion y relaciones
   • Organizacion
    • Las decisiones se toman en asamblea tod@s junt@s
    • Hay muchas cosas todavia por hacer y por decidir
   • Cuidar las relaciones directas: Fortalecer la confianza entre personas
    • Trabajo en equipo y trueques: Fomentar las relaciones (Cohesion del grupo)
    • Conocernos con las personas productoras: Relaciones entre consumidor-productor

   

  Siguiente paso: abrir una tienda para socixs

  • Con la forma que han tenido de funcionar hasta ahora se han encontrado con los siguientes limites.
   • No han ampliado el proyecto a mas personas
   • No pueden obtener productos frescos
  •  Para afrontar los limites quieren alquilar un local que esta a la entrada de Bera
   • Para poder conseguir esto abren la asociacion a nuevas personas que quieran participar
   • El local se encuentra situado en tierras de Lesaka, al otro lado del rio, concretamente en el poligono industria de Alkaiaga
   • Esta bien ubicado y tiene un amplio aparcamiento
    • A 9 minutos de Behobia, 15 minutos de Irun y 20 minutos de Hondarribia
   • Han hablado con los ayuntamientos de Bera y de Lesaka, los cuales estan dispuestos a apoyar la actividad y como son de la asociacion Cederna-Garalur, el precio del alquiler sera apropiado
   • Han optado porque el local este en un pueblo con la idea de darle la vuelta a ir a la ciudad a comprar, de esta forma se dara tambien a conocer el pueblo o los pueblos cercanos.
  • El centro de ventas sera de uso exclusivo para soci@s, y la organizacion y el funcionamiento del mismo estan por decidir.
   • Las personas que quieran asociarse pondran 50 € a modo de matricula (como han hecho hasta ahora)
   • Al mes seran unos 3 € de cuota, esto esta por decidir
   • La persona socia lo sera en modo de unidad familiar (no hace falta que cada persona de una misma familia de su nombre)
   • El trabajo en equipo sera una de las bases (Utilizando el metodo de Landare)
    • Konpromisoa bermatzeko Para fomentar el compromiso
    • Cada persona participante hara dos horas de servicios a la comunidad al año
     • Cada persona ofrecera lo que sabe
     • Sino pudiera, se cobrara
   • La intencion es crear una red en cada valle
    • En Baztan acaba de ser creada
   • Para llevar adelante el proyecto les gustaria llegar a ser unas 80 personas
   • Enseñan la lista de productos que utilizan ahora, con los precios que han conseguido
    • En su mayoria productos no perecederos, tambien macrobioticos
    • Otros productos: Para la limpieza, higienicos
    • No utilizan complementos alimenticios
   • Abierta a productores
    •  Como maximo el 40% de toda la compra realizada con nosotros (¿¿??) // Gehienez beraien salmenta guztien %40koa izango da gurekin egindakoa
    • Opcion de realizar intercambios con otras zonas
   • Garantia
    • El sello de produccion ecologica
    • Si es posible conocer a la persona productora para obtener mayor confianza

   

  Más información y para hacerse socix

  Webgune hau MindTouch Core "DekiWiki" software askearekin dabil

  Hemengo edukiak Creative Commons BY-NC-SA baimen baten mende daude