GureWiki > Ezagutza partekatzen / Compartiendo conocimiento
GureWiki: "Ezagutza partekatzen / Compartiendo conocimiento"
GureWiki > Ezagutza partekatzen / Compartiendo conocimiento > Xixare baratza taldea > 2015eko aktak > 2015-09-25 Iraileko akta Septiembre

2015-09-25 Iraileko akta Septiembre

   

  Akta hartzen du: // Toma el acta: Irungo taldea / Grupo de Irun

  Bildutakoak: // Asistentes: Miguel, Matxalen eta Sonja (Hondarribia), Almudena (Irun).

  1. Egindako lanak / Trabajos hechos

  • Neguko landaketa: azakiak, letxugak (erdia, tarteka landatuko da) / Plantación de invierno: coles, lechugas (mitad, se plantará de forma escalonada).

  • Porruak garbitu dira / Limpieza de puerros.

  • Desbroza / Desbroza.

  2. Eginbeharrekoak // Trabajos por hacer

  • Letxugen erdia landatu. /Plantación del resto de lechugas.

  • Arrokan desbroza / Desbroza en Arroka.

  • Kanalen garbiketa Amute eta Kostan. / Limpieza de canales en Amute y Kosta.

  3. Negutegia+aterpea / Invernadero+cubierta: negutegia eta aterpea batera doaz / el invernadero y la cubierta se plantean como una única estructura.

  • Lan talde bat sortzea onartzen da // Se acepta crear un grupo de trabajo.

  • Santo Tomaseko proposamena ez da onartzen alde batetik Hegoaldean elkartea ez garelako eta lan talde handiak behar direlako // No se acepta la propuesta de Santo Tomás porque no somos asociación aquí y porque no podemos asumir tanto trabajo.

  • Hondarriabiak 25€ko kuota jartzea proposatzen du, zatika ordaindu daitekeena // Hondarribi propone una cuota extra de 25€ a pagar en cómodos plazos.

  • Hilean behin talde bakoitzak pintxo-pote bat antolatzea proposatzen da Baleak elkartean. Ex-Xixareei gonbidapena luzatzea proposatzen da. // Se propone hacer un pintxo-pote al mes organizado por cada grupo a turnos. Se propone invitar a los antiguos Xixares.Irailak 25an lehenengo pintxo-potea egingo da Hendaiak antolatuta // El 25 de septiembre se realizará el primer pintxo-pote organizado por Hendaia.

  4. Baratzaren legalizazioa Hegoalden // Legalización de la huerta en Hegoalde

  • Ez diogu abantailarik ikusten Hegoaldean elkartea osatzeari langileek Iparralden jarraitu ezkero // No vemos grandes ventajas a crear asociación en Hegoalde si los trabajadores continúan en Iparralde.

  • Hegoaldean elkartea osatu langileak barne, gestio administratiboak kanpoaldean eginez (gestoria, Gorka, etab.). Anak Gorka Berasategirekin (Aldatza) geratu ondoren pasatzen digun informazioaren arabera erabaki bat hartuko da // Crear asociación en Hegoalde incluyendo a los trabajadores y gestionando las obligaciones administrativas externamente (gestoría, Gorka, etc.). Se tomará una decisión una vez Ana se reuna con Gorka (Aldatza).

  5. Kontuak // Cuentas

  • Kristinak bidali zituen kontuak, momentuz egoera ongi dago. // Cristina nos envió las cuentas y la situación está bien.

  • Hala ere, kontutan izan behar da kuotak aurreratu ditugula beraz, egoera ekonomikoa ez da oso errealista eta gestoria gastuak ezin ditugu hartu. // Sin embargo, hay que tener en cuenta que se han adelantado las cuotas y que, por tanto, la situación económica no es muy realista y no se pueden asumir gastos extra de gestoría.

  6. Lan arropa / Ropa de trabajo

  • Langileek arropa behar dutenean eros dezatela baratzako gastuen barne. KOOPERA denda proposatzen da (arropa prezio onean Irungo Serapio Mujika kalean). // Cuando los trabajadores necesiten ropa de trabajo que la compren dentro de los gastos de la huerta. Se propone la tienda KOOPERA (ropa a buen precio en la calle Serapio Mujica de Irún).

  7. Amuteko jaiak / Fiestas de Amute

  • Urriak 3 edo 4ean parte hartuko dugu (pintxoak, bigarren eskuko arropa eta estropadak). Mikelekin hitz egin eguna zehazteko // Participaremos el día 3 ó 4 de Octubre (pintxos, ropa de segunda mano y regatas). Consultar a Mikel la fecha exacta.

  • Ex-Xixareei gonbidapena luzatzea proposatzen da. // Se propone invitar a los antiguos Xixares.

  • Leire deialdia egiteaz arduratuko da // Participaremos el día 3 ó 4 de Octubre (pintxos, ropa de segunda mano y regatas). Consultar a Mikel la fecha exacta.

  • Bigarren eskuko gauzen aldez aurreko aukera egitea proposatzen da merkatua erakargarriagoa izan dadin // Se propone realizar una selección previa de todo el material de segunda mano para que el mercado resulte un poco más atrayente.

  8. Kanpaina- bazkide berriak / Campaña nuev@s soci@s

  • Bazkide berriak behar ditugu. // Necesitamos nuevos soci@s.

  • Irunen aurkezpen bat egitea proposatzen da Irun taldeak antolatua / Se propone hacer una presentación en Irún organizado por el grupo de Irún.

  9.Hurrengo bilerak eta auzolanak / Próximas reuniones y auzolan

  • Hurrengo bilera Urriak 23 19:00tan // Próxima reunión 23 de Octubre a las 19:00.

  • Hurrengo auzolanak Irailak 27 eta Urriak 18an: 09:00-12:00 auzolana + 12:00etan hamaiketako (auzolanera etortzen ez dena jateko zerbait eran dezala). // Próximos auzolanas 23 de Septiembre y 18 de Octubre: 09:00-12:00 auzolana + 12:00 hamaiketako (a cargo de los xixares que no puedan asistir al auzolan).

  10. Planifikazio batzarra / Asamblea de planificación

  • Batzarra Azaroak 21an edo 28an egitea proposatzen da // Se propone realizar la reunión el 21 ó 28 de Noviembre.

  • Bileraren antolakuntza egiteko proposamena: talde bakoitzeko pertsona bat + Xexpir (landareen planifikazioaren kontuak). // Propuesta para organizar la asamblea: 1 persona por grupo + Xespir (temas de planifikación).

  • Azkeneko bileraren dokumentazio guztia (inkesta, deialdia etab.) Leireri eskatuko zaio antolakuntza errazteko // Se le pedirá a Leire toda la documentación (encuesta, convocatoria, etc.) de la última asamblea para facilitar la organización de la misma.

  • Miguelek batzarra+bazkaria Baleak elkartean egitea proposatzen du. // Miguel propone hacer la reunión + comida en Baleak.

  • Bazkari autogestionatua proposatzen da (bakoitzak zeozer eramatea). // Se propone comida autogestionada a la que cada persona llevemos algo.

   

  11. Hurrengo hitzorduak // Próximas citas:

  Hurrengo bilera Urriak 23 19:00tan // Próxima reunión 23 de Octubre a las 19:00.

  Hurrengo auzolana Irailak 27 09:00tan // Próximo auzolan 27 de Septiembre a las 09:00.

  Webgune hau MindTouch Core "DekiWiki" software askearekin dabil

  Hemengo edukiak Creative Commons BY-NC-SA baimen baten mende daude