GureWiki > Ezagutza partekatzen / Compartiendo conocimiento
GureWiki: "Ezagutza partekatzen / Compartiendo conocimiento"
GureWiki > Ezagutza partekatzen / Compartiendo conocimiento > Xixare baratza taldea > 2015eko aktak > 2015-06-21 Ekaineko akta Junio

2015-06-21 Ekaineko akta Junio

   

   Xixare Ekaineko akta    Xixare asamblea junio 

   v   < 
   > 

   

   

   

  Akta  Luciak hartzen du (Irun) // Toma el acta Lucia (Irun)

   

   

  GAI ZERRENDA (bukaeran egun horretako akta) // ORDEN DEL DIA (al final está el acta de ese día) :

   

  XIXARE BARATZA

  2015eko Ekainak 21eko gai-zerrenda


  Ordua - Hora: 9.00etan Auzolana + 12.00etan batzarra

  GAI ZERRENDA – ORDEN DEL DIA

  • EGINDAKO LANAK-EGINBEHARREKOAK // TAREAS HECHAS-POR HACER:

  • BIDASOA EUSKARAZ (Maiatza-mayo) (balorazioa)

  • KONTUAK // CUENTAS

  • DIRULAGUNTZAK // SUBVENCONES

  • INTERNETEKO MEZUAK/MENSAJES DE INTERNET. OROIGARRI (Apirilan aipatutakoa) !!

  Ikusita zenbat mezu ditugun Xixaren, eta kopurua jaizteko asmoz, mezu bat orokorra “milesker” esateko edo animatzeko bidali ordez, mezuak , pertsona horri zuzenean bidaltzea eskertuko da.

  Para bajar el número de mensajes generales de Xixare, cuando respondamos a un mensaje para dar las gracias, que sea directamente a la persona que queramos animar, motivar o agradecer.

  • LANAREN JARRAIPENA TALDEAN/SEGUIMIENTO DEL TRABAJO EN EL GRUPO (comentado en la reunión de Abril – Apirileko batzarran aipatutakoa)

  Komenigarria izango litzateke, talde bakoitzak hilabete bakoitzaren lan orduen jarraipena egitea...bai baratzan, bai administratiboki....Hilabetero, batzarran, taldeek lan orduak amankomunean jarri, eta pertsona/ hilabeteka lan ordu batezbesteko bat atera .

  Sería conveniente que cada grupo haría un seguimiento de aportación de horas de trabajo, en la huerta, administrativamente...Cada mes, en la asamblea, se pone en común todas las horas y se hace una media de persona / mes.

  • UZTA IGANDEETAN: Bi igande joan behar izateak langileei enbarazu egiten die. Zer egiten dugu?? Hau, berez, urteko batzarran bozkatu baitzen.

  -Hondarribiko taldeko proposamena: Banaketa astelehenera pasatzea, mantenduz igandeko eguna kideok uzta jasotze aurreratzeko, horrela langileek ez lukete igandero joan beharrik.

  • FINANTZAK: Hilabeteak daramatzagu diru kontuekin bueltaka gure egonkortasuna lortzeko. Diru sarrerak ez dira nahiko ditugun gastuei aurre egiteko eta laister aurrezkiak bukatuko dira. Zer egingo dugu? //FINANZAS:Llevamos meses a vueltas con el tema del dinero para lograr nuestra consolidación. Las entradas de dinero no son suficientes para hacer frente a los gastos que tenemos y pronto se acabarán los ahorros. ¿Qué vamos a hacer?

  • ALTERNATIBAK: (Hondarribiko taldeak)Aurreko batzarran Hondarribiko taldeak egindako proposamen guztiak deuseatatu izanak, ondorengo gonbidapena luzatzera animatu gaitu (Hondarribiko taldekooi): EZEZKORIK EZ ALTERNATIBA BARIK! // ALTERNATIVAS: En la asamblea anterior visto que se desecharon todas las propuestas presentadas por Hondarribi, nos animamos a lanzaros la siguiente propuesta: NO HAYA NEGATIVA SIN ALTERNATIVA!

  • BATZARRAREN FUNTZIONAMENDUA: Aurreko bileran gauzak presaka eta korrika egin zirela inpresioa bada, beraz, animatzen dugu saiatzera batzarrari behar duen miresmena ematera, hau da // FUNCIONAMIENTO DE LA ASAMBLEA: Hay la impresión de que en la asamblea anteiror se hicieron las cosas de prisa y corriendo con lo que animoas a intentar dar a la asamblea el aprecio que se debe, es decir:

  • Errespetatzea hasierako eta bukaerako ordutegiak (bukaerako zailago baina tira) // Respetar la hora de inicio y fin (bueno, la de fin es más complicado pero vaya)
  • Jarraitzea orden bat // Seguir un orden
  • Ez egitea korrika eta presaka. Ez badago denborik hobe da beste baterako erabakiak. // no hacer de prisa y corriendo. Es mejor dejar las decisiones para otra ocasión si no hay tiempo.
  • Batzarran eztabaidatu behar diren gaiak aldez aurretikan jorratuak eramatea // los temas a tratar en la asamblea llevarlos trabajados
  • Zehaztu hurrengo batzarreko hartu beharreko erabakiak // concretar los puntos que se tienen que decidir para la siguiente asamblea
  • ALTAK-BAJAK

  • BASHERRI SAREA

  • IRADOKIZUNAK // SUGERENCIAS

  • HURRENGO AUZOLANA // PROXIMO AUZOLAN:???

   

  ------------------------------------------------------------------------------

  LUCIAK HARTUTAKO AKTA // Akta tomada por Lucía

  Xixare baratza - Akta – Acta

  2015. Ekainak 21 Junio

  Irungo taldeak akta hartu du.
  Hurrengo asanbladan Hendaiako taldeari tokatzen zaio.

   Ha tomado acta el grupo de Irun,
  la próxima asamblea le toca al grupo de Hendaia.

   

  1)   Egindako lanak / Trabajos realizados

   

  Landaketak eta ereinketak, belar txarrak, ilarrak bildu.

   

  1) Trabajos realizados:Plantaciones y siembras, malas hierbas, recogida de guisantes.

   

  2)   Egin beharreko lanak / Trabajos por hacer

   

  Ereinketak:10.000 porru, azenaorioak, babarrunak, remolatxa. Desbrozatu.

   

  2) Trabajos por hacer: Siembras: 10.000 puerros, zanahorias, alubias, remolacha.
  Desbrozar.

   

  3)   Bidasoan euskaraz balorazioa eta hausnarketa / Valoración y reflexión sobre Bidasoan euskaraz

   

  ·         Nieves, Enara, Xespir ta Migel joan ziren pintxo batzuekin, giro ederra zegoen.

  ·         Hausnarketa:

  o   Jende gutxirekin egin daitekela ikusita eta pertsona batzuk motibatuak egonda bertan partehartzeko prest egon behar diren persona kopuru minimoa ez jartzea komentatu dugu. Interesa daukaten pertsonak egonez gero moldatuko dira.

  o   Erlazio pertsonalak bultzatzen dute halako ekintzak.

   

  3) Valoración y reflexión sobre Bidasoan euskaraz:

  ·         Fueron Nieves, Enara, Xespir y Migel. Llevaron unos pitxos, buen ambiente!

  ·         Reflexión:

  o   Viendo que se puede llevar a cabo con pocas personas hemos comentado que puede que no haya necesidad de mínimo de personas para ciertas acciones. Las personas que quieran participar pueden organizarse.

  o   Este tipo de acciones fortalecen el factor humano y relaciones personales de Xixare.

   

   

  4)   Kontuak / Cuentas

   

  Ez gaude egoera larrian, nahiko orekatuak bino justu justu gabiltzanez beste diru sarrerak bilatzea komenigarria da.

   

  4) Cuentas:No estamos en una situación grave pero como andamos justos es conveniente buscar otras entradas de dinero.

   

  5)   Diru-laguntzak eta diru sarrerak
  / Subvenciones y entradas de dinero

   

  ·         Hegoaldean elkartea osatuz gero diru gutxiago gastatuko genuke.

  ·         Anak bilatu du informazioa eta hau lantzeko prest dago. Laguntzaile bat behar du goizetan egin behar diren gestioak egiteko. Autonomoak egiteko aukera komentatu dugu bino gareztiagoa dela ematen du. Anak aldatsako kontratuak kudeatu dituen pertsonarekin harremanetan jarriko da informatzeko.

   

  5) Subvenciones y entradas de dinero:Si nos legalizásemos en Gipuzkoa ahorraríamos más dinero. Ana esta buscando información y está dispuesta a seguir en ello pero necesita a una persona que tenga disponibilidad por las mañanas para realizar algunas gestiones. Hemos comentado la posibilidad de que los trabajadores se hicieran autónomos pero parece ser más caro. Ana se pondrá en contacto con la persona que ha gestionado los contratos de Aldatsa para informarse.

   

   

  6)    Xixare taldearen azpitaldeen arteko komunikazioa

   

  Taldearen komunikazioa:

  Azkenaldian azpitaldeen arteko komunikazio onaren falta nabaritu da ta erlazio pertsonalak eta eztabaida konstruktiboak sendontzeko nahiarekin uztailak 18an (larunbata) 5etatik 8tara asanblada-piknik lasaia ospatzea erabaki da. Autogestionatua izango da, beraz eraman ezazute zeoze ta elkarrekin partekatuko dugu. Hilabeteroko gaietaz aparte parte hartzearen kontuak eta komunikazioa giro goxoan landuko dugu!

   

  Xixare posta elektroniko zerrenda:

  ·         Mezu elektroniko pertsonalak talde guztiari ez bidaltzea erabaki dugu.

  ·         Migelek bi zerrenda egitea proposatu du, bat lana kontuak komentatzeko ta bestea gauza sozialetarako (deialdiak, ekintzak…).

   

  Comunicación del grupo:

  Ultimamente se ha notado una falta de comunicación buena entre los subgrupos por lo que se ha decidido celebrar una asamblea picinic el 18 de julio (sábado por la tarde de 5 a 8) con el objetivo de fortalecer las relaciones personales y los debates constructivos. Será autogestionada por lo que llevar algo para picar y lo compartimos. Además de los temas del mes se tratarán temas relacionados con la participación y la comunicación en un ambiente agradable!   

   

  Lista de correo de Xixare:

  ·         Se ha decidido no enviar las respuestas personales a toda la lista.

  ·         Miguel ha propuesto hacer dos listas (una para los temas de trabajo y huerta y otra ‘social’ para los temas de llamamientos, eventos…)

   

   

  7)   Auzolanak – saski prestaketak:

   

  Datorren hilabetean balorazioa egingo dugu igandeetan mantendu edo aldatu erabakitzearren.

   

  El próximo mes haremos la valoración para decidir si seguimos haciendo el reparto los domingos.

   

  8)   Saskiak / Cestas:

   

  ·         Orokorrean saski guztiak jasotzen ari dira. Zorionak!

  ·         40 kide gutxi gora behera. Ondo!

   

  9)Cestas:

  ·         En general se están recogiendo las cestas, felicidades!!

  ·         Estamos 40 socixs más o menos. Bien!

   

   

  ·        Txabolako aterpetxoa / Tejabana txabola

   

  Aterpetxo bat egitea interesgarria dela komentatu da. Migelek galdetuko dio jabeari ea arazoren bat dagoen. Saskiak prestatzeko ta bilerak egiteko baliagarria da.

   

  Se ha comentado la posibilidad d emontar una tejavana en la txabola para preparar las cestas y hacer reuniones. Miguel le preguntará al dueño.

   

  ·         Basherri sarea

   

  Sarea:

  ·         Sarean gaizki dauden taldeei tailertxoak eskainiko zaizkie.

  ·         Taldeen artean minimoak aurkeztuko dira ta balorazio kritikoa egin daiteke.

  ·         Diru laguntza bati esker persona batek jarraituko du liberatua sarean lan egiteko.

  ·         Fanzinea udazkenean argitaratuko da.

  ·         Webgunearekin jarraituko da.

   

  Eskualdeko talde:

  ·         Eskualdeko azpitaldea elkar ezagutzeko fasean dago.

  ·         Elkarrekin ze egin daitekeen landuko da.

   

   

   

  Red:

  ·         Se ofrecerán talleres a los grupos que tengan problemas.

  ·         Se presentaran entre los grupos los mínimos para hacer una valoración crítica.

  ·         Sigue una persona liberada para trabajar gracias a una subvención.

  ·         Se editará otro fanzine en otoño.

  ·         Se seguirá trabajando en la web.

   

  Grupo de la comarca:

  ·         Está en la fase de conocimiento entre los grupos que lo componen.

  ·         Se trabajará en proyectos a realizar conjuntamente.

   

   

  Hurrengo deialdiak / Próximas citas!!

   

  Uztailak 18 (17:00-20:00) – 18 julio (17:00-20:00)

  Piknik Batzarra filosofikoa .

  Asamblea Picnic filosófico

  Webgune hau MindTouch Core "DekiWiki" software askearekin dabil

  Hemengo edukiak Creative Commons BY-NC-SA baimen baten mende daude