GureWiki > Ezagutza partekatzen / Compartiendo conocimiento
GureWiki: "Ezagutza partekatzen / Compartiendo conocimiento"
GureWiki > Ezagutza partekatzen / Compartiendo conocimiento > Xixare baratza taldea > 2015eko aktak > 2015-04-12 Apirileko akta Abril

2015-04-12 Apirileko akta Abril

  Aurkibidea
  Goibururik ez

   

  2015/04/12ko XIXAREren AKTA

  HENDAIAK AKTA HARTZEN DU

   

  1- ANTOLAKUNTZA BERRIA MARTXAN/ PUESTA EN MARCHA DEL NUEVO FUNCIONAMIENTO

   

  a) Banaketa/ Reparto

   

  • Apirilaren 19tik aurrera, saskien banaketa igandera pasako da.

  • 2,3 lagun behar dira goizeko 9tik 13ra lan egiteko, ( ez bakarrik saskiak prestatzen...).

  • Igande horretan Baratzan aritzeko lan txanda dutenei tokatzen zaie. ( 19an, Hondarribi taldeari tokatzen zaio).

  • 2015/16ko Lan txanda taula banatua izan da. ( ikustea komenigarria da....).

   

  • A partir del 19 de abril, el reparto de las cestas pasa al domingo.

  • Es conveniente asegurar la asistencia de 2 o 3 personas de 9 a 13 h.( no sería sólo preparar las cestas...)

  • Esas 2 o 3 personas serían del grupo que le tocaría el turno en la huerta esa semana.( El 19 es del grupo de Hondarribi).

  • Para saber que semana le toca a cada grupo, se ha repartido una tabla de turnos de trabajo.

   

  b) Kudeaketa Batzordea desagertu denez.....Como ha desaparecido el Grupo de Gestión.....

   

  Akta hartzen duen taldearen arduradunak, hurrengo Batzarrarako deialdia egiteko arduratuko da; hau da, hilabete honetan Hendaiak Akta hartu duenez, Markori Maiatzan Batzarrarako deialdia egitea tokatzen zaio...

  El grupo responsable de coger el acta, es el que se encargaría de hacer el llamamiento para la próxima asamblea; es decir...este mes el grupo de Hendaia ha cogido el acta, y sería Marko, como responsable de Hendaia, el que se encargaría de hacer el llamamiento para la Asamblea del mes de Mayo.

   

  c)Diru sarrera / Ingreso de las cuotas.

   

  Diru- Sarreren arduradunek, Cristinarekin zuzenean harremanetan jarri, esanez: Ze taldeak egin du diru-sarrera, Ze diru kopurua, Noiz....

  Los responsables de los ingresos de las cuotas ponerse en contacto directamente con Cristina diciendo:

  Qué grupo ha hecho el ingreso, qué cantidad, Cuando....

   

  d)Interneteko mezuak/ Mensajes de Internet.

   

  Ikusita zenbat mezu ditugun Xixaren, eta kopurua jaizteko asmoz, mezu bat orokorra “milesker” esateko edo animatzeko bidali ordez, mezuak , pertsona horri zuzenean bidaltzea eskertuko da.

  Para bajar el número de mensajes generales de Xixare, cuando respondamos a un mensaje para dar las gracias, que sea directamente a la persona que queramos animar, motivar o agradecer.

   

   

  2- EGINDAKOAK eta EGIN BEHARREKOAK/ TRABAJOS QUE HEMOS HECHO Y QUÉ TENEMOS QUE HACER.

   

  a) Egindakoak/ Trabajos realizados:

  Arroka goiko partea garbitu da: Kañak moztu, garbitu....

  Arroka beheko partea: Lurra goldatu da eta prest dago landatzeko, belarrak kendu dira...

  La parte de arriba de Arroka se ha limpiado: Cortado y limpiado las cañas...La parte de abajo se ha arado y está preparada para plantar....se han quitado las hierbas...

   

   

  Sagarzazu , Pedro Mari: Tipulak martxan daude, desbrozadora pasa...

  En Sagarzazu/ Pedro Mari las cebollas están en marcha y se ha pasado la desbrozadora...

   

  Amuten: Habak eta ilarren egitura prestatu, erremolatxa eta errefautxo landatu eta lurra prestatu udako landarentzako.

  En Amute se han preparado la estructura de las habas y guisantes, plantado remolacha y rabanillos y preparado la tierra para los productos de verano.

   

  San Antonio: Leirek eta Mikelek desbrozatu dute.

  Leire y Mikel han desbrozado las tierras de San Antonio.

   

  b) Egin behar diren lanak/ Trabajos a realizar

  Urgenteena: 3.000 tipula landatu ( urteko tipulak), belarrak eta Maiatzarako lurra prestatu.

  Lo más urgente, plantar 3.000 cebollas ( las que se utilizan durante todo el año), hierbas y preparar la tierra para mayo.

   

  3- DESBROZADORA IKASTAROA/CURSILLO DESBROZADORA:

  Oso ongi joan da: Guillermo, Jordi eta Jean Pierre egon ziren. Jean Pierrek bere makina eraman zuen .... Jean Pierre Txapeldun!

  El cursillo ha ido muy bien: Estuvieron Guillermo, Jordi y Jean Pierre, el cual llevó su máquina...Milesker!

   

  4- T.I.P.:

  Xixare Taldeak sinatzea onartzen dugu.

  Aceptamos firmar el TIP

   

  5- BIDASOAN EUSKARAZ FESTA:

  Maiatzaren 2an ( larunbata/ arratsaldean) ospatuko da. Behobin..Xaia tabernaren ondoan

  Aurten egongo gara???????

  TALDEKA ESTABAIDATZEKO LEHEN BAILEHEN!!!!!

  Erabakia aste honetan hartu behar dugu: Han egoteko 3/4 pertsona behar dira eta pintxoak egiteko, 7 pertsona inguru....

   

  El sábado 2 de Mayo a la tarde se celebra la fiesta “Bidasoan Euskaraz” en Béhobie al lado del bar Xaia.

  ESTE AÑO PARTICIPAMOS?????????????

  ES UN TEMA QUE TENEMOS QUE DECIDIR ESTA SEMANA,CUANTO ANTES!!!!!!!!!

  Para estar en la txozna, se necesitarían 3/4 personas y para hacer pintxos unas 7.

   

  6- HEGOALDEKO LEGALIZAZIOA/ LEGALIZACIÓN EN HEGOALDE:

  Finantzarekin lotuta dagoen gai bat da.

  Larri gabiltza diru aldetik (37 saski/ 35 ordaintzen). Momentu honetan, ez gara iristen hilabeteko gastuak ekonomikoki betetzen.

  Interbide bat, Xixare Taldeak hegoaldean legalizazioa egitea izan daiteke. Miguelek ikerketa bat egin du, eta hilabetean, 300€ aurreztuko genituzke. ( Langilego kotizazioak gutxiago direlako...).

  3 pertsona beharrezkoak dira legalizazioa egiteko.....Hegoaldeko diru laguntzak heltzeko???

   

  HURRENGO BATZARRAN BOZKATZEKO: TALDEKA HITZ EGITEKO GAIA.....

   

  La posibilidad de legalizarse en Hegoalde es un tema que iría relacionado con el tema económico.

  Andamos justos económicamente ( 37 cestas de las cuales 35 pagantes), por lo que en este momento,no cubrimos los gastos del mes.

  Una solución sería legalizarse en Hegoalde, dando de alta a los trabajadores. Miguel ha estado investigando y podríamos ahorrar unos 300 euros al mes, aunque bajaría la cotización de los trabajadores.

  3 personas son necesarias para ello....Ayudas de la Diputación??????

  PUNTO PARA VOTAR EN LA SIGUIENTE ASAMBLEA: HABLARLO EN LOS GRUPOS

   

   

  7- FINANTZAK/ FINANZAS: ADI!!!!!PROPOSAMEN BATZUK DAUDE HEMEN!!!!!!

  Momentu honetan 2.786€ ditugu gure kontuan. Taldeen arduradunek bere ordainketen taulak bidali dituzte txintxo-txintxo, Milesker!. Ordainketak desorekatuak daude....Txintxoenak Hondarribikoak dira.

  Taldeen arduradunak hauek dira: Florian ( Hendaia), Maribi orain arte eta Almudena hemendik aurrera ( Irun) eta Ana ( Hondarribia).

  Diruzainaren proposamena: Kuota ordaintzerakoan, aurreko hilabetea ordaindu ordez, hurrengoa ordaindu.....hau da, maiatzan ekaina ordaindu.

  Hegoaldean kontratazioak egingo bagenitu, kontuak orekatuko genituzke. +-300€ hilabetean...

   

  Hondarribi taldeko 3 proposamenak gure kontuak hobetzeko:

  a)Udan 40€ ordaindu eta Neguan 30€....

  b)Taldekide berri bat sartzen denean , sarrera(25€)+saskia(35€) + fiantza(35€-saski baten dirua) ordaintzekoqu.

  Bazkide horrek urte bat betetzen duenean, fiantza itzultzen zaio. Nola? Hilabete bateko saski bat ez ordaintzen.

  c)Garai batean, Bazkide batek ezin badu bere lan ordu kopuru bete, posibilitatea izan bere saskia ordaintzea merkatuaren prezioaren arabera.

   

  PROPOSAMEN HAUEK TALDEAN HITZ EGITEKO eta HURRENGO BATZARRARAKO.

   

  En este momento tenemos en la cuenta 2.786€. Los responsables de las cuotas de cada grupo, han mandado txintxo-txintxo sus tablas de pagos, milesker!. Los pagos son desiguales en cada grupo...los más txintxos...Hondarribi !

  En este momento los responsables de las cuotas son: Florian (Hendaia),Maribi hasta ahora y Almudena a partir de ahora( Irun) y Ana( Hondarribi).

   

  Proposición de la Tesorera: Pagar la cuota del siguiente mes ,en vez de hacerlo a “mes vencido”. Es decir, en mayo, pagar junio...

  Si haríamos la kontratación en hegoalde, dispondríamos de unos +-300€ más al mes.

   

  3 proposiciones de Hondarribi para mejorar nuestro estado de cuentas:

  a)En verano pagar 40€ y en invierno 35€.

  b)Cuando entraría un nuevo socio que pagaría la entrada(35€)+ la cuota(35€)+una fianza(35€).Esta fiannza se le devolvería al cumplir el año de compromiso. Cómo? No pagando un mes la cuota.

  c)Si durante una temporada un socio no puede cumplir con sus horas de aportación en la huerta, tener la posibilidad de pagar la cesta a precio de mercado.

  PARA HABLAR EN LOS GRUPOS....TEMA A TRATAR EN LA PRÓXIMA ASAMBLEA.

   

  8.KOLDOREN ORDEXKOA /SUSTITUCIÓN DE KOLDO.

  Momentu honetan Koldo gure estatututan dago gure diruzaina bezala eta ordexkatu behar dugu.

  Logikoena da Hendaiako bat izatea....Cristina prets dago ardura hori hartzeko.

  En este momento koldo aparece en nuestros estatutos como tesorera y hay que sustituirla. Lo más logico es que lo haga uno de Hendaia. Cristina está dispuesta a hacerlo.

   

  9.LANAREN JARRAIPENA TALDEAN/ SEGUIMIENTO DEL TRABAJO EN EL GRUPO

  Komenigarria izango litzateke, talde bakoitzak hilabete bakoitzaren lan orduen jarraipena egitea...bai baratzan, bai administratiboki....

  Hilabetero, batzarran, taldeek lan orduak amankomunean jarri, eta pertsona/ hilabeteka lan ordu batezbesteko bat atera .

  Sería conveniente que cada grupo haría un seguimiento de aportación de horas de trabajo, en la huerta, administrativamente...

  Cada mes, en la asamblea, se pone en común todas las horas y se hace una media de persona / mes.

   

  1. Basherri kamisetak salgai/ Venta de camisetas Basherri:

   

  Basherri kamisetak salgai daude: Haurrentzat 5€ eta Helduentzat 8€. Interesaturik bazaudete, Leirerekin kontaktuan jarri.

  Están en venta camisetas de Basherri: Niños: 5€, Adultos 8€. Si estáis interesados poneros en contacto con Leire.

   

   

   

  HURRENGO BATZARRA ETA AUZOLANA: MAIATZAK 17

   

  SIGUIENTE ASAMBLEA Y TRABAJO COMUNITARIO: 17 DE MAYO

  Webgune hau MindTouch Core "DekiWiki" software askearekin dabil

  Hemengo edukiak Creative Commons BY-NC-SA baimen baten mende daude